بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه ادبي-هنري > نظم و نثر ادبي

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Monday 6 October 2008   #541
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #542
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

س: سخاوت برای گشایش کار ها
ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #543
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ص: صداقت برای بقای دوستی
ض: ضمانت برای پایبندی به عهد
ط: طاقت برای تحمل شکست
ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #544
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ: غیرت برای بقای انسانیت
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #545
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ف: فداکاری برای قلب های درد مند
ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #546
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ: گذشت برای پالایش احساس
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #547
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ل: لیاقت برای تحقق امید ها
م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #548
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #549
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #550
farnazgol
عضو ثابت
 
نشان farnazgol
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2008
مكان: سمنان
پاسخ‌ها: 1,222
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

آی آز تو چرآغ دیده روشن
آی درتو صفآی بآ غ و گلشن
تو جلوه مهر عآلم آفروز آن
شمع خموش درگهت من
آی چشم و چرآغ آشنآیی
آی مظهر قدرت خدآئی
چون مآه نهفته در پس آبر
رخسآره به مآ نمی نمآئی
تو صبح بهآر شآدی آنگیز
من همچو غروب سرد پآئیز
من جآم تهی ز شور مستی
تو سآغری آز نشآط لبریز
آی نغمه گرعشق بردی تو زهوشم
آوآز تو گردید آویزه گوشم
آورده می نوشت در جوش و خروشم
خمخآنه هستی رآ بنهآده بدوشم
هر جآ که گلی به خنده بشکفت
بآ من سخن آز رخ تو می گفت
چون چشم ستآره تآ سحرگآه
بآ یآد تو چشم من نمی خفت
__________________
-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.
در زیر نوشته همه يك نام نویسند
من گمشده ی عشق توأم نام ندارم
farnazgol حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از farnazgol بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #551
farnazgol
عضو ثابت
 
نشان farnazgol
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2008
مكان: سمنان
پاسخ‌ها: 1,222
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

تآ تو رفتی آين دل من بی تو تنهآ مآنده آست
آتشی زين کآروآن رفته بر جآ مآنده آست
روزهآ بگذشت و من در شوق ديدآرم هنوز
منتظر چشمم به بآزيهآی فردآ مآنده آست
طآقت بآر فرآقت بيش آز آينم مشکل آست
همتی کآين رهرو کوی وفآ وآ مآنده آست
روز و شبهآ بآ خيآلت گفتگوهآ کرده آم
زنده مجنون بآ آميد عشق ليلآ مآنده آست
شوق ديدآر تو بر آين دل تسلی ميدهد
زين سبب در آين مصيبتهآ شکيبآ مآنده آست
در ميآن بحر غمهآ زورق قلبم شکست
قآيق بشکسته سرگردآن به دريآ مآنده آست
سهم من آز گردش دور زمآن شآدی نبود
بآر سنگينی ز نآکآمی و غمهآ مآنده آست
کآش بودی و ميديدی چه دردی ميکشم
آی طبيب من ؛ مريضت بی مدآوآ مآنده آست
__________________
-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.
در زیر نوشته همه يك نام نویسند
من گمشده ی عشق توأم نام ندارم
farnazgol حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از farnazgol بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #552
farnazgol
عضو ثابت
 
نشان farnazgol
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2008
مكان: سمنان
پاسخ‌ها: 1,222
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

آموخته آم كه: عشق مركب حركت آست نه مقصد حركت .آموخته آم كه: آين عشق آست كه زخمهآ رآ شفآ مي دهد.نه زمآن
.آموخته آم كه : بهترين كلآس درس دنيآ كلآسي آست كه زير پآي خلآق ترين فرد‌‌ خآلق يكتآ) آست
.آموخته آم كه: مهم بودن خوب آست.ولي خوب خوب بودن آز آن مهمتر
.آموخته آم كه: تنهآ آتفآ قآ ت كوچك زندگي آست كه زندگي رآ تمآشآيي مي كند
.آموخته آم كه: خدآوند متعآل همه چيز رآ در يك روز نيآفريد پس چطورمي شود كه من همه چيز رآ در يك روز بدست آورم
.آموخته آم كه: چشم پوشي آز حقآيق آنهآ رآ تغيير نمي دهد
.آموخته آم كه: در جست و جوي محبت و خوشبختي زمآني برآي تلف كردن وجود ندآرد
.آموخته آم كه: آگر در آبتدآ موفق نشدم بآ شيوه آي جديدتر دوبآره بكو شم
(آموخته آم كه: موفقيت يك تعريف دآردبآور دآشتن موفقيت
آموخته آم كه: تنهآ كسي كه مرآ شآد مي كند.كه مي گويد تو مرآ شآد كردي
آموخته آم كه: گآهي مهر بآن بودن .بسيآر مهمتر آز درست بودن آست
آموخته آم كه: هرگز نبآيد به هديه آي كه آز طرف كودكي دآده مي شود نه گفت
آموخته آم كه: در آغوش دآشتن كودكي به خوآب رفته. يكي آز آرآمش بخش ترين حس هآي دنيآ رآ درون آدمي بيدآر ميكند
آموخته آم كه: زندگي مثل طآقه پآرچه آست. هر چه به آنتهآي آن نزديكتر مي شوي سريعتر مي گذرد
آموخته آم كه: بآيد شكر گزآر بآشيم كه خدآ هر آنچه مي طلبيم رآ به مآ نمي دهد
آموخته آم كه: وقتي نوزآدي آنگشت كوچكتآن رآ در مشت كوچكش مي گيرد.در وآقع شمآ رآ به آسآرت زندگي ميكشد
آموخته آم كه:هر چه زمآن كمتري دآشته بآشيم كآرهآي بيشتري آنجآم ميدهيم
آموخته آم كه:هميشه برآي كسي كه به هيچ عنوآن قآدر به كمكش نيستم.دعآ كنم
آموخته آم كه: زندگي خدي آست ولي مآ نيآز به دوستي دآريم كه لحظه آي بآ آو آز جدي بودن دور بآشيم
آموخته آم كه:تنهآ چيزي يك شخص مي خوآهد.فقط دستي آست برآي گرفتن دست آو و قلبي برآي فهميد نش
آموخته آم كه: لبخند آرزآنترين رآهي آست كه مي توآن بآ آن نگآه رآ وسعت بخشيد
آموخته آم كه : بآد بآ چرآغ خآموش كآري ندآرد
آموخته آم كه: به چيزي كه دل ندآرد نبآيد دل بست
آموخته آم كه : خوشبختي جستن آن آست نه پيدآ كردن آن
__________________
-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.-*.
در زیر نوشته همه يك نام نویسند
من گمشده ی عشق توأم نام ندارم
farnazgol حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از farnazgol بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #553
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

زمستون ، تن عريون باغچه چون بيابون……..درختا ، با پاهاي برهنه زير بارون
نمي دوني تو كه عاشق نبودي…………………..چه سخته مرگ گل براي گلــدون
گل و گلدون چه شبها ، نشستن بي بهانه ، واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه ، چه تلخه…………………..بايد تنها بمونه قلب گلدون
مث من كه بي تو …………………..نشستم زير بارون زمستون
نشستم زير بارون زمستون
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #554
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

زمستون ، براي تو قشنگه پشت شيشه……..بهار زمستونها براي تو هميشه
تو مثل من زمستوني نداري…………………..كه باشه لحظه چشم انتظاري
گلدون خالي نديدي ، نشستي زير بارون ، گلهاي كاغذي داري تو گلدون
تو عاشق نبودي…………………..ببيني تلخ روزهاي جدايي
چه سخته ، چه سخته…………………..مي شينم بي تو با چشمهاي گريون
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از asalbanoo بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Monday 6 October 2008   #555
asalbanoo
عسل
 
نشان asalbanoo
 
تاريخ ثبت نام: Jan 2008
مكان: تهران خيابان مطهري
پاسخ‌ها: 29,005
روزنوشته ها: 10
ج: هر متن و شعر و داستاني كه دوست داري بنويس

آسمان را دیده ام من بارها /
اما بگو ای برگ /در افق این ابر تیره کاینچنین دلگیر و بارانی است /پاره اندوه کدامین یار زندانی است
__________________
برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است
asalbanoo حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از asalbanoo بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 07:21AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts