بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > دين و دنيا

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Saturday 8 October 2005   #1
محمد مهدی 128
عضو ثابت
 
نشان محمد مهدی 128
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2005
پاسخ‌ها: 1,262
تولی و تبری

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العا لمین وصلی الله علی سیَدنا محمٌدوآ له الطیبن ا لطاهرین لا سیًما بقیة الله الأعظم حجةبن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین لا سیَما ا لجبت والطاغوت واللات والعزی .
قال الله سبحانه وتعالي : فأذنٌ مؤذن بینهم ان لعنةالله علي ا لظالمین . (سوره مبارکه اعراف آ یه شریفه 44)پس بانگ زد با نگ زننده ای مؤذني در میان ایشان که لعنت خدا بر ظالمین باد.
قال امیر المؤ منین : انا ذلک المؤذن .
مولا علیه اسلام فرمود : آن مؤذن منم .ودر بعض روایات فرمودند مراد از مؤذن امیر المؤ منین است وودر دسته ای از روایات فرمودند که مولا می فرمایند :الا لعنة الله علي الذین کذبوا بولایتي
واستخفوا بحقي .لعنت خدا بر کسانیکه تکذیب ولایت من را کردند وحق مرا سبک شمردند.
اصول کافی 1/426ح70کشف الیقین 384 معانی الاخبار58 مناقب ابن شهر آشوب3/236، روضة الواعظین 105 کشف الغمه 321 نور الثقلین ،تفسیر فرات262،عیاشي ، قمي ،برهان ، مجمع ؛ لوامع النورانیه ، تأویل الآیات و سایر تفاسیر ذیل آیه شریفه واز غیر شیعه شواهد التنزیل حاکم حسکانی ذیل آ یه شریفه و..........
قال الامام السلطان علي بن موسي الرضا صلوات الله علیه وعلي آبائه الطاهرین وأ بنائه المعصومین :کما ل ا لدین ولایتنا و ا لبرائة من اعدا ئنا .
کمال دین دوستی با ما ودشمنی وبیزاری از دشمنان ما ا ست .بحار 27/58ح19
قال الله تعالی :یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامة.
قال الله تبارک وتعالی : اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک...
ناموس خلقت در تمامی عوالم امکانیه وجود از ازل تا ابد بستگی به دو چیز دارد که قوام تمامی ذرات وجود به آن دو است .
1- تولي 2- تبری . که ایندو در هر جائی خود را متناسب با آن نشان می دهد .به شکل حب وبغض ، دوستی ودشمنی ، جذب ودفع ، جاذبه ودافعه ، رضا وغضب و....
تولي وتبري در کوچکترین ذرَا ت عالم مادی ذرٌا ت ا تم تا بزرگترین جماد یعنی کهکشانها سیٌا را ت و....به صورت جا ذبه و دا فعه خود نما ئی می کند .
هرگاه این تعا دل بین جا ذبه ودا فعه بهم خورد در اتم باعث ا نفجار هسته ای و در بین کرات و..باعث از هم پا شیده شدن عالم ما دی می شود .
بعد ا ز عا لم جما دی در عالم نبا تی و حیوانی تولی وتبری به شکل جذب ودفع خود نمائی می کند.
در ذرات سلول گیاهی و جانوری 2 حا لت وجود دارد 1- جذب ملا یما ت2 – دفع منا فرا ت .
ذرا ت سلول انچه برایش مفید است جذب می نماید و انچه برای او مضر ایت دفع می نما ید و هرگاه این حالت تعا دلش در سلول بهم خورد در گیاه آفت و در انسان باعث مرض می شود .کلیه بیما ریهای جسمی بشر از انواع سرطانها تا یک سرما خوردگی کوچک علتش بهم خوردن این تعادل است که بعضاً موجب مرگ می شود پس می بینیم در شراشر وجود حالت دوستی ودشمنی یا جنگ وصلح بر قرار است . واگر یکی از ایندونباشد نتیجه اش فنا ونابودی است.
روح وجان ودل وقلب آ دمی هم از این قانون کلی حاکم بر طبیعت وهستی استثناء نیست .
لذا انسان فطرتاً پاکیها وخوبیها را دوست دارد .هر چند ممکن است در تشخیص مورد وموضوع اشتباه کند.
نمی شود بشری پاک وراستگو وبا صداقت با شد و در عین حا ل ا ز نا پا کی و دروغ و کلک وحقه خوشش بیا ید . هر کس به اندازه ای که خوب است به هما ن ا ندازه از بدی بدش می آید و تنفر دارد .
لذا هر کس به اندا زه ا ی که خدا ورسول واهل بیتش را دوست دا رد بهمان ا ندا زه از دشمنا ن خدا ورسول واهل بیت او بدش می آید . بهمین دلیل ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین فرمودند :هل الدین الاٌ ا لحب وا لبغض . آیا دین به غیر ا زدوستی ودشمنی چیز دیگری هست ؟
وفرمودند : دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد و از دشمنان ما نفرت ندارد.
چون هر کس به اندازه محبتش نسبت به امیر المؤ منین علي علیه السلام از دشمنان مولا بد ش می آید و متنفر است . وهرکس برائت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام ندا رد پایش در محبت می لنگد . وانسانی که دوستی ودشمنی او تعادل ندا رد این شخص روحاً بیمار وقلباً مرده است .
این مقدمه بحث ماست درباب تولی وتبری تا انشاءالله کم کم بحث را ادامه دهیم با آیات قرآ ن کریم وروایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ولعنةالله علی اعدائهم اجمعین لا سیما ا لجبت وا لطاغوت واللات والعزی وابتیهما و اشیائهم واتبائهم وأولیائهم.

محمد مهدی 128 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از محمد مهدی 128 بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Sunday 9 October 2005   #2
حق جو
عضو ثابت
 
نشان حق جو
 
تاريخ ثبت نام: Feb 2005
پاسخ‌ها: 1,160
ج: ****تولی و تبری ******

[=mohamdmhdi]بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العا لمین وصلی الله علی سیَدنا محمٌدوآ له الطیبن ا لطاهرین لا سیًما بقیة الله الأعظم حجةبن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین لا سیَما ا لجبت والطاغوت واللات والعزی .
قال الله سبحانه وتعالي : فأذنٌ مؤذن بینهم ان لعنةالله علي ا لظالمین . (سوره مبارکه اعراف آ یه شریفه 44)پس بانگ زد با نگ زننده ای مؤذني در میان ایشان که لعنت خدا بر ظالمین باد.
قال امیر المؤ منین : انا ذلک المؤذن .
مولا علیه اسلام فرمود : آن مؤذن منم .ودر بعض روایات فرمودند مراد از مؤذن امیر المؤ منین است وودر دسته ای از روایات فرمودند که مولا می فرمایند :الا لعنة الله علي الذین کذبوا بولایتي
واستخفوا بحقي .لعنت خدا بر کسانیکه تکذیب ولایت من را کردند وحق مرا سبک شمردند.
اصول کافی 1/426ح70کشف الیقین 384 معانی الاخبار58 مناقب ابن شهر آشوب3/236، روضة الواعظین 105 کشف الغمه 321 نور الثقلین ،تفسیر فرات262،عیاشي ، قمي ،برهان ، مجمع ؛ لوامع النورانیه ، تأویل الآیات و سایر تفاسیر ذیل آیه شریفه واز غیر شیعه شواهد التنزیل حاکم حسکانی ذیل آ یه شریفه و..........
قال الامام السلطان علي بن موسي الرضا صلوات الله علیه وعلي آبائه الطاهرین وأ بنائه المعصومین :کما ل ا لدین ولایتنا و ا لبرائة من اعدا ئنا .
کمال دین دوستی با ما ودشمنی وبیزاری از دشمنان ما ا ست .بحار 27/58ح19
قال الله تعالی :یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامة.
قال الله تبارک وتعالی : اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک...
ناموس خلقت در تمامی عوالم امکانیه وجود از ازل تا ابد بستگی به دو چیز دارد که قوام تمامی ذرات وجود به آن دو است .
1- تولي 2- تبری . که ایندو در هر جائی خود را متناسب با آن نشان می دهد .به شکل حب وبغض ، دوستی ودشمنی ، جذب ودفع ، جاذبه ودافعه ، رضا وغضب و....
تولي وتبري در کوچکترین ذرَا ت عالم مادی ذرٌا ت ا تم تا بزرگترین جماد یعنی کهکشانها سیٌا را ت و....به صورت جا ذبه و دا فعه خود نما ئی می کند .
هرگاه این تعا دل بین جا ذبه ودا فعه بهم خورد در اتم باعث ا نفجار هسته ای و در بین کرات و..باعث از هم پا شیده شدن عالم ما دی می شود .
بعد ا ز عا لم جما دی در عالم نبا تی و حیوانی تولی وتبری به شکل جذب ودفع خود نمائی می کند.
در ذرات سلول گیاهی و جانوری 2 حا لت وجود دارد 1- جذب ملا یما ت2 – دفع منا فرا ت .
ذرا ت سلول انچه برایش مفید است جذب می نماید و انچه برای او مضر ایت دفع می نما ید و هرگاه این حالت تعا دلش در سلول بهم خورد در گیاه آفت و در انسان باعث مرض می شود .کلیه بیما ریهای جسمی بشر از انواع سرطانها تا یک سرما خوردگی کوچک علتش بهم خوردن این تعادل است که بعضاً موجب مرگ می شود پس می بینیم در شراشر وجود حالت دوستی ودشمنی یا جنگ وصلح بر قرار است . واگر یکی از ایندونباشد نتیجه اش فنا ونابودی است.
روح وجان ودل وقلب آ دمی هم از این قانون کلی حاکم بر طبیعت وهستی استثناء نیست .
لذا انسان فطرتاً پاکیها وخوبیها را دوست دارد .هر چند ممکن است در تشخیص مورد وموضوع اشتباه کند.
نمی شود بشری پاک وراستگو وبا صداقت با شد و در عین حا ل ا ز نا پا کی و دروغ و کلک وحقه خوشش بیا ید . هر کس به اندازه ای که خوب است به هما ن ا ندازه از بدی بدش می آید و تنفر دارد .
لذا هر کس به اندا زه ا ی که خدا ورسول واهل بیتش را دوست دا رد بهمان ا ندا زه از دشمنا ن خدا ورسول واهل بیت او بدش می آید . بهمین دلیل ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین فرمودند :هل الدین الاٌ ا لحب وا لبغض . آیا دین به غیر ا زدوستی ودشمنی چیز دیگری هست ؟
وفرمودند : دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد و از دشمنان ما نفرت ندارد.
چون هر کس به اندازه محبتش نسبت به امیر المؤ منین علي علیه السلام از دشمنان مولا بد ش می آید و متنفر است . وهرکس برائت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام ندا رد پایش در محبت می لنگد . وانسانی که دوستی ودشمنی او تعادل ندا رد این شخص روحاً بیمار وقلباً مرده است .
این مقدمه بحث ماست درباب تولی وتبری تا انشاءالله کم کم بحث را ادامه دهیم با آیات قرآ ن کریم وروایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ولعنةالله علی اعدائهم اجمعین لا سیما ا لجبت وا لطاغوت واللات والعزی وابتیهما و اشیائهم واتبائهم وأولیائهم.

حق جو حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 10 October 2005   #3
محمد مهدی 128
عضو ثابت
 
نشان محمد مهدی 128
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2005
پاسخ‌ها: 1,262
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط حق جو نوشته شده است
[=mohamdmhdi]بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العا لمین وصلی الله علی سیَدنا محمٌدوآ له الطیبن ا لطاهرین لا سیًما بقیة الله الأعظم حجةبن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین لا سیَما ا لجبت والطاغوت واللات والعزی .
قال الله سبحانه وتعالي : فأذنٌ مؤذن بینهم ان لعنةالله علي ا لظالمین . (سوره مبارکه اعراف آ یه شریفه 44)پس بانگ زد با نگ زننده ای مؤذني در میان ایشان که لعنت خدا بر ظالمین باد.
قال امیر المؤ منین : انا ذلک المؤذن .
مولا علیه اسلام فرمود : آن مؤذن منم .ودر بعض روایات فرمودند مراد از مؤذن امیر المؤ منین است وودر دسته ای از روایات فرمودند که مولا می فرمایند :الا لعنة الله علي الذین کذبوا بولایتي
واستخفوا بحقي .لعنت خدا بر کسانیکه تکذیب ولایت من را کردند وحق مرا سبک شمردند.
اصول کافی 1/426ح70کشف الیقین 384 معانی الاخبار58 مناقب ابن شهر آشوب3/236، روضة الواعظین 105 کشف الغمه 321 نور الثقلین ،تفسیر فرات262،عیاشي ، قمي ،برهان ، مجمع ؛ لوامع النورانیه ، تأویل الآیات و سایر تفاسیر ذیل آیه شریفه واز غیر شیعه شواهد التنزیل حاکم حسکانی ذیل آ یه شریفه و..........
قال الامام السلطان علي بن موسي الرضا صلوات الله علیه وعلي آبائه الطاهرین وأ بنائه المعصومین :کما ل ا لدین ولایتنا و ا لبرائة من اعدا ئنا .
کمال دین دوستی با ما ودشمنی وبیزاری از دشمنان ما ا ست .بحار 27/58ح19
قال الله تعالی :یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامة.
قال الله تبارک وتعالی : اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک...
ناموس خلقت در تمامی عوالم امکانیه وجود از ازل تا ابد بستگی به دو چیز دارد که قوام تمامی ذرات وجود به آن دو است .
1- تولي 2- تبری . که ایندو در هر جائی خود را متناسب با آن نشان می دهد .به شکل حب وبغض ، دوستی ودشمنی ، جذب ودفع ، جاذبه ودافعه ، رضا وغضب و....
تولي وتبري در کوچکترین ذرَا ت عالم مادی ذرٌا ت ا تم تا بزرگترین جماد یعنی کهکشانها سیٌا را ت و....به صورت جا ذبه و دا فعه خود نما ئی می کند .
هرگاه این تعا دل بین جا ذبه ودا فعه بهم خورد در اتم باعث ا نفجار هسته ای و در بین کرات و..باعث از هم پا شیده شدن عالم ما دی می شود .
بعد ا ز عا لم جما دی در عالم نبا تی و حیوانی تولی وتبری به شکل جذب ودفع خود نمائی می کند.
در ذرات سلول گیاهی و جانوری 2 حا لت وجود دارد 1- جذب ملا یما ت2 – دفع منا فرا ت .
ذرا ت سلول انچه برایش مفید است جذب می نماید و انچه برای او مضر ایت دفع می نما ید و هرگاه این حالت تعا دلش در سلول بهم خورد در گیاه آفت و در انسان باعث مرض می شود .کلیه بیما ریهای جسمی بشر از انواع سرطانها تا یک سرما خوردگی کوچک علتش بهم خوردن این تعادل است که بعضاً موجب مرگ می شود پس می بینیم در شراشر وجود حالت دوستی ودشمنی یا جنگ وصلح بر قرار است . واگر یکی از ایندونباشد نتیجه اش فنا ونابودی است.
روح وجان ودل وقلب آ دمی هم از این قانون کلی حاکم بر طبیعت وهستی استثناء نیست .
لذا انسان فطرتاً پاکیها وخوبیها را دوست دارد .هر چند ممکن است در تشخیص مورد وموضوع اشتباه کند.
نمی شود بشری پاک وراستگو وبا صداقت با شد و در عین حا ل ا ز نا پا کی و دروغ و کلک وحقه خوشش بیا ید . هر کس به اندازه ای که خوب است به هما ن ا ندازه از بدی بدش می آید و تنفر دارد .
لذا هر کس به اندا زه ا ی که خدا ورسول واهل بیتش را دوست دا رد بهمان ا ندا زه از دشمنا ن خدا ورسول واهل بیت او بدش می آید . بهمین دلیل ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین فرمودند :هل الدین الاٌ ا لحب وا لبغض . آیا دین به غیر ا زدوستی ودشمنی چیز دیگری هست ؟
وفرمودند : دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد و از دشمنان ما نفرت ندارد.
چون هر کس به اندازه محبتش نسبت به امیر المؤ منین علي علیه السلام از دشمنان مولا بد ش می آید و متنفر است . وهرکس برائت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام ندا رد پایش در محبت می لنگد . وانسانی که دوستی ودشمنی او تعادل ندا رد این شخص روحاً بیمار وقلباً مرده است .
این مقدمه بحث ماست درباب تولی وتبری تا انشاءالله کم کم بحث را ادامه دهیم با آیات قرآ ن کریم وروایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ولعنةالله علی اعدائهم اجمعین لا سیما ا لجبت وا لطاغوت واللات والعزی وابتیهما و اشیائهم واتبائهم وأولیائهم.

حق شناس عزیز سلام وممنون از لطف شما
محمد مهدی 128 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 16 October 2005   #4
محمد مهدی 128
عضو ثابت
 
نشان محمد مهدی 128
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2005
پاسخ‌ها: 1,262
ج: ****تولی و تبری ******

بسمه تبارک وتعالی وبحمده وصلی الله علی محمد واله ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین
یا علی ؛ وهو العلی العظیم
در روایات متعدد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود ند : یا علی دشمن تو نیست الا ٌ سه دسته 1-منافق 2- ولد الزنا 3-کسیکه اورا مادر در ایام حیض باردار شده .
واین مطلب از مسلمات است پیش اهل تسنن لذا حافظ جزری در أسنی المطالب ص8 بعد از نقل روایاتی که می گوید : هنگامیکه کسی علی بن ابی طالب را دوست ندارد می فهمیم مادر او فاحشه است . می گوید از قدیم تا به حال مشهور است که :ما یبض علیاً رضی الله عنه الاٌ ولد الزنا . دشمن علی نیست مگر ولد الزنا . متن روایات در این باب رجوع شود به آدرسهای ذیل . أسنی المطالب ص8 ،شرح حدیدی 1/373(4جلدی )نهایه ابن اثیر 1/118،لسلن العرب 5/154،تاج العروس 3/61،ریاض النضرة محب الدین طبری 2/189،صواعق ابن حجر هیتمی ص109و139،و174،الفصول المهمه ابن صباغ مالکی ص11،شرف المؤیدص103تاریخ بغداد خطیب بغدادی 2/290، الکفایة کنجی ص21،فرائد السمطین 1/365و2/40ینابیع المودة147و209و204و205ما یبغضه الا کافر از مودة القربی شافعی همدانی ، تاریخ خلفاء سیوطی 189شواهد التنزیل حسکانی 1/343،مناقب خوارزمی 324، مروج الذهب مسعودی2/51و... ومصادر شیعی فراوان .
یامرتضی علی مددی 1001اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن الجبت والطاغوت واللات والعزی وابنتیهما ومحبیهما بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیر المؤمنین علیه السلام.

بعضی از دوستان در این انجمن نمی دانم چرا ازنقل این روایات از کتابهای خودشان ناراحت می شوند ؟!
محمد مهدی 128 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 18 January 2014   #5
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,811
ج: ****تولی و تبری ******

ایا تولی بدون تبری امکان داره
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 18 January 2014   #6
lachini
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Oct 2013
پاسخ‌ها: 421
ج: ****تولی و تبری ******

جناب عبدالعلی69 ( محمد مهدی 128 سابق )

صحت و سقم احادیث باید با معیار قران و عقل سلیم مورد ارزیابی قرار گیرند و در تبعیت از این رویه:

در روایات متعدد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود ند : یا علی دشمن تو نیست الا ٌ سه دسته 1-منافق 2- ولد الزنا 3-کسیکه اورا مادر در ایام حیض باردار شده .

در ایام حیض امکان بارداری وجود ندارد. زمان بارداری تقریبا 14 روز پس از شروع پریود می باشد که تقریبا هفت روز پس از پایان حیض می باشد و از این رو این حدیث جعلی است.

ضمنا تولی بدون تبری امکان دارد و اصلا بهتر است. شما پدرتان را دوست دارید ولی برادرتان را هم که پدرتان دوستش ندارد دوست دارید.
lachini حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 18 January 2014   #7
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,811
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط lachini نوشته شده است نمايش نوشته
جناب عبدالعلی69 ( محمد مهدی 128 سابق )

صحت و سقم احادیث باید با معیار قران و عقل سلیم مورد ارزیابی قرار گیرند و در تبعیت از این رویه:

در روایات متعدد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود ند : یا علی دشمن تو نیست الا ٌ سه دسته 1-منافق 2- ولد الزنا 3-کسیکه اورا مادر در ایام حیض باردار شده .

در ایام حیض امکان بارداری وجود ندارد. زمان بارداری تقریبا 14 روز پس از شروع پریود می باشد که تقریبا هفت روز پس از پایان حیض می باشد و از این رو این حدیث جعلی است.

ضمنا تولی بدون تبری امکان دارد و اصلا بهتر است. شما پدرتان را دوست دارید ولی برادرتان را هم که پدرتان دوستش ندارد دوست دارید.
خیال کردی .خدا بیکار بود این همه در قران کریم لعن فرموده ظالم و......
اول تبری است وبعد تولی
لااله
الا الله
فمن یکفر بالطاغوت ویو
من بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی
ضمنا خودم روز اول اعلام کردم محمد مهمدی 128 نه9سال پیشم
شمای لائیک قبلا چه اسمی داشتی
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء

آخرين ويرايش عبدالعلی69 ، Saturday 18 January 2014 در 07:01PM.
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 18 January 2014   #8
lachini
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Oct 2013
پاسخ‌ها: 421
ج: ****تولی و تبری ******

جناب عبدالعلی69

1. منظور بنده از آوردن نام کاربری اسبق شما این بود که به هر دو کاربر که در واقع یکی هستند پاسخ می دهم. بنده از هنگامی که در تالارهای کفتگو فعالیت می کنم یعنی حداقل 5 سال همین نام کاربری را دارم ولی احتمال دارد که با دانستن علت تغییر نام کاربری شما بنده نیز اینگونه کنم که باکی نیست.

2. تولی و تبری در موضوعات مختلف متفاوت است و البته قطعا انسان مومن باید از طاغوت تبری جوید ولی این بدان معنا نیست که شما از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر صرفا به این علت که طرف مقابل طاغوتی است دست بردارید مثلا موسی به دربار فرعون رفت تا او را اندرز دهد و با شیوه ای لین با او سخن گفت و از مارک زدن و فحش دادن به فرعون اجتناب کرد و شما نیز باید این رویه را سرلوحه اعمال خود قرار دهید و مثلا بنده را لائیک خطاب نکنید که بنده قرانیست هستم.
lachini حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 19 January 2014   #9
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,811
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط lachini نوشته شده است نمايش نوشته
جناب عبدالعلی69

1. منظور بنده از آوردن نام کاربری اسبق شما این بود که به هر دو کاربر که در واقع یکی هستند پاسخ می دهم. بنده از هنگامی که در تالارهای کفتگو فعالیت می کنم یعنی حداقل 5 سال همین نام کاربری را دارم ولی احتمال دارد که با دانستن علت تغییر نام کاربری شما بنده نیز اینگونه کنم که باکی نیست.

2. تولی و تبری در موضوعات مختلف متفاوت است و البته قطعا انسان مومن باید از طاغوت تبری جوید ولی این بدان معنا نیست که شما از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر صرفا به این علت که طرف مقابل طاغوتی است دست بردارید مثلا موسی به دربار فرعون رفت تا او را اندرز دهد و با شیوه ای لین با او سخن گفت و از مارک زدن و فحش دادن به فرعون اجتناب کرد و شما نیز باید این رویه را سرلوحه اعمال خود قرار دهید و مثلا بنده را لائیک خطاب نکنید که بنده قرانیست هستم.
بنده رمز ورود را فراموش کردم
اخر اگه لائیک نیستی چطور میگی نماز صبح وشام..
چطور منکر ارث هستی با ایات شریفه ارث ...
چطور منکر رجمی ومنکر ایه رجم و...........
مثلا لائیک چه اعتقادی دارد که جنابعالی نداری
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
كاربران ذيل از عبدالعلی69 بابت اين نوشته مفيد تشكر كرده‌اند :
قديمي Sunday 19 January 2014   #10
lachini
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Oct 2013
پاسخ‌ها: 421
ج: ****تولی و تبری ******

جناب عبدالعلی69
اگر نظری دارید در تاپیکهای مربوط مطرح کنید تا از نظرات شما نیز بهره مند شویم و ضمنا بنده هر آن چه می گویم با استناد به قران می گویم که اگر این لائیک بودن است پس بنده لائیک هستم و به آن افتخار می کنم.
lachini حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 20 January 2014   #11
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,811
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط lachini نوشته شده است نمايش نوشته
جناب عبدالعلی69
اگر نظری دارید در تاپیکهای مربوط مطرح کنید تا از نظرات شما نیز بهره مند شویم و ضمنا بنده هر آن چه می گویم با استناد به قران می گویم که اگر این لائیک بودن است پس بنده لائیک هستم و به آن افتخار می کنم.
کجای قران ارث انکار شده کجای قران صبح وشام نماز است .
ما اتاکم الرسول فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا چی میشه و............
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 20 January 2014   #12
lachini
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Oct 2013
پاسخ‌ها: 421
ج: ****تولی و تبری ******

جناب عبدالعلی69

کجای قران آمده است که نمازهای روزانه پنجگانه است؟ آیا در قران به جز نام نمازهای فجر و عشا و وسطی آمده است؟

کسی ارث را انکار نکرده بلکه گفته شد که طبق نص صریح قران انسان می تواند برای همه داراییهایش خودش تصمیم گیری کند و می تواند مثلا تنها کل داراییهایش را به یکی از وراثش اختصاص دهد.

چرا در تاپیکهای مربوط شرکت نمی کنید؟
lachini حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Thursday 28 August 2014   #13
عبدالعلی69
عضو ثابت
 
نشان عبدالعلی69
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2013
مكان: نعیم
پاسخ‌ها: 20,811
ج: تولی و تبری

هل الدین الا الحب والبغض
__________________
اللهم صل علی محمد وآ ل محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم
اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :عنوان صحیفة المؤمن حب علی بن ابی طالب علیه السلام
یا مرتضی علی مددی" وهوالعلی العظیم "1001 ,اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللهم العنهم جمیعا بعدد ما احاط به علمک وبعدد فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام وبعدد رذائل اعدائه
اللهم العن قاتلی فاطمة الزهراء
عبدالعلی69 حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از عبدالعلی69 بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Thursday 28 August 2014   #14
bisetareh
عضو ثابت
 
نشان bisetareh
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2014
مكان: قم
پاسخ‌ها: 886
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط lachini نوشته شده است نمايش نوشته
جناب عبدالعلی69 ( محمد مهدی 128 سابق )

صحت و سقم احادیث باید با معیار قران و عقل سلیم مورد ارزیابی قرار گیرند و در تبعیت از این رویه:

در روایات متعدد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود ند : یا علی دشمن تو نیست الا ٌ سه دسته 1-منافق 2- ولد الزنا 3-کسیکه اورا مادر در ایام حیض باردار شده .

در ایام حیض امکان بارداری وجود ندارد. زمان بارداری تقریبا 14 روز پس از شروع پریود می باشد که تقریبا هفت روز پس از پایان حیض می باشد و از این رو این حدیث جعلی است.

ضمنا تولی بدون تبری امکان دارد و اصلا بهتر است. شما پدرتان را دوست دارید ولی برادرتان را هم که پدرتان دوستش ندارد دوست دارید.
حرف شما اشتباه هست.
حرام زاده اگرشوهر وهمسر نزدیکی کنند اگر یکی از آنها در فکر دیگری باشد این بچه با اینکه وقت درست وشرعی بوده حرامزاده است.

حافظ حمويني در كتاب فرائد السمطين مي‌نويسد :عن زيد بن يثيع قال سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال: رأيت رسول اللّه خيّم خيمة وهو متكئ على قوس عربيّة، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: «معشر المسلمين أنا سلم لمن سالم هل الخيمة، حرب لمن حاربهم، ولي لمن والاهم، لا يحبّهم إلاّ سعيد الجد طيب المولد، ولا يبغضهم إلاّ شقي الجد رديء المولد»، فقال رجل يازيد أ أنت سمعت منه؟ قال: أي وربّ الكعبة.(فرائد السمطين ، ج2 ، ص40 ، ح 373 و المناقب ، الخوارزمي ، ص 297 ، ح 291 (211) و جواهر المطالب ، محمد بن الدمشقي الشافعي ، ج1 ، ص174 .)زيد بن يثيع مي‌گويد از ابو بكر ، شنيدم كه مي گفت : در يكى از روزها ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله سراپرده‏اى برپا كرده بود و خود به كمان عربى تكيه زده و على و فاطمه و حسنين عليهم السّلام در زير خيمه قرار داشتند ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خطاب به مسلمانان فرمود : اى گروه مسلمانان ! من سازگارى دارم با كسى كه با اين سراپرده نشينان من سازگارى دارد . و نبرد مى‏كنم با هر كسى كه با ايشان نبرد كند . و دوست مى‏دارم هر كسى را كه آنان را دوست بدارد ؛ دوست نمى‏دارد اينان‏ را مگر آن كسى كه نياى او از نيكبختى برخوردار و نطفه‏اش از آلودگى پاك باشد و دشمن نمى‏دارد اينان را مگر آن كسى كه نياى او دچار بدبختى گرديده و نطفه‏اش ناپاك و آلوده به پليدى است‏ .
ابن مردويه مي‌نويسد :عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أحمد ، قال : سمعت الشافعي يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : قال أنس بن مالك : ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغض علي ابن أبي طالب .(مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي - أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني - ص 76 )عبد الله بن احمد بن حنبل از پدرش نقل كرده ست كه گفت : از شافعي شنيديم كه مي‌گفت : از مالك بن أنس شنيدم كه مي‌گفت : أنس بن مالك گفت : ما هيچ فردي را به غير پدرش ملحق نمي‌كرديم ، مگر اين كه بغض علي بن أبي طالب عليه السلام را در دل داشت .

يعني معيار و ميزان در حلال زاده بودن و يا حرام زاده بودن ، حب و بغض علي بن أبي طالب عليه السلام است . هر كسي علي را دوست دارد ، قطعاً حلال زاده است و كسي كه با علي دشمني مي‌كند و كينه او را در دل دارد ، قطعاً حرام زاده است .
bisetareh حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از bisetareh بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
قديمي Thursday 28 August 2014   #15
bisetareh
عضو ثابت
 
نشان bisetareh
 
تاريخ ثبت نام: Aug 2014
مكان: قم
پاسخ‌ها: 886
ج: ****تولی و تبری ******

نقل قول:
در اصل توسط lachini نوشته شده است نمايش نوشته
جناب عبدالعلی69

کجای قران آمده است که نمازهای روزانه پنجگانه است؟ آیا در قران به جز نام نمازهای فجر و عشا و وسطی آمده است؟

شخصی از امام حسن عسکری علیه السلام سوال کرد :

آیا وقت نمازهای پنجگانه سنتی از سنتهای رسول خدا صلی الله علیه واله است یا در کتاب خدا نازل شده است؟
حضرت فرمودند : خدا تو را رحمت کند رسول خدا صلی الله علیه واله هیچ چیزی را سنت نکرد مگر اینکه خداوند به او دستور داده و از سوی خدا نازل شده است.
اما اوقات نماز ها نزد ما اهل البیت به همان صورتی است که خداوند بر رسولش واجب کرده و آن نماز ها، پنجاه و یک رکعت است در شش وقت که من بر اساس کتاب خدا آن ها را برایتان روشن میکنم:

1) سوره هود آیه 114
((أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ))
( در دو طرف روز نماز را به پادار و همچنین در نزدیک شب )

که دو طرف روز نماز صبح و نماز عصر قرار دارد و تزلیف شب یعنی زمانی ما بین عصر و عشاء که وقت نماز مغرب است .
(زلف من اللیل یعنی زمانی که به شب نزدیک است یعنی بعد از غروب خوردشید و قبل از تیرگی شب )
2) سوره نور آیه 58
((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ))
( ای کسانی که ایمان آورده اید ، کنیزان شما و کسانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند ( برای ورود به اتاق شما ) باید سه زمان از شما اجازه بگیرند : یکی قبل از نماز فجر ( نمازی که در هنگام فجر خورشید باید خوانده شود) و دیگری زمانی که لباسهایتان را بعد از نماز ظهر ( یعنی نمازی که در هنگام عمود شدن خورشید بر زمین میخوانید ) در میآورید و دیگری زمانی که لباستان را بعد از نماز عشاء در میآورید .
که تا اینجا خداوند وقت نماز صبح و وقت نماز ظهر و نماز عشاء پایانی را ذکر کرده است چرا که لباس ها در آورده نمیشوند مگر بعد از آن نماز ( پس این آخرین نماز خواهد بود)

و همچنین خداوند فرموده است :
3) سوره جمعه آیه 9 (( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ ))

(ای کسانی که ایمان آورده اید زمانی که برای نماز از روز جمعه ندا داده شدید پس به سوی ذکر خدا شتاب کنید ) که همه مردم همنظر هستند که زمان شتاب به سوی این ندا در روز جمعه همان زمان شتاب به سوی نماز ظهر است .
سپس خداوند در آیه 78 سوره اسراء فرموده است که ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ))
( نماز را برپا دار با شروع میل خورشید به سمت غروب تا تاریکی مطلق شب )

پس خداوند بیان اوقات نماز ها و نماز عشاء را دوباره تاکید کرده است چرا که غسق اللیل یعنی تیرگی شب .
این بود زمان نماز های پنج گانه .((۱))


نکات مطرح شده:
1) این روایت مطابقت قطعی با قرآن دارد چرا که فقط نقل آیاتی نموده که هرگز جمع و بیان آنها در توان ما نمی بود.
2) نماز جمعه در وقت نماز ظهر اقامه میشود بنابرین اگر چه شش نماز واجب خواهیم داشت اما همچنان اوقات نمازها پنج وقت خواهد بود.
3) دو طرف روز عبارتست از دو زمانی که حاصل از تقسیم روز به دو قسمت مساوی میباشد ؛ بنابرین آنچه به ذهن تبادر میکند این خواهد بود که همانگونه که وقت نماز عصر یک وقت وسیع و بعد از نماز ظهر تا قبل از پایان روز است پس باید وقت نماز صبح نیز یک وقت وسیع و بعد از فجر خورشید تا قبل از ظهر باشد ،
اما جواب این اشکال : وقت وسیع بعد از فجر تا قبل از ظهر که یک طرف روز میباشد ، توسط دو آیه قرآن که در بالا ذکر شده است ، به وقت فجر تخصیص خورده است و برای اطمینان از رفع تکلیف نسبت به صلاه الفجر باید در زمان فجر برای اقامه نمازفجر قیام نمود که در صورت اقامه نماز فجر یقینا اقامه نماز در طرف اول روز نیز ، محقق شده است .
4) منظور از پنجاه و یک رکعت نماز ، نمازهای یومیه نماز شب و نوافل نماز های یومیه است که نماز شب و نوافل فقط بر رسول خدا و معصومین علیهم السلام واجب است و بر سایر افراد اقامه این نمازها مستحب است که وقت آن نیز در قران مشخص شده است.
5) هر کدام از نماز های ذکر شده ، وقت مختص به خودش را دارد به جز نماز عصر . علت این حکم ،عدم تخصیص طرف دوم روز به زمان خاص میباشد اما حکمت این توسعه را میتوان در روایت امام رضا علیه السلام که بیان میشود یافت .
البته زمانی می توان به این گونه روایات استشهاد کرد که ابتدائا اصل حکم با دلایل قطعی قرانی و روایی ثابت شده باشد و در مرحله بعد میتوان به سراغ حکمت های حکم اثبات شده رفت و به آنها پرداخت و هیچ گاه حکمتها نمیتوانند و نباید دلیل اثبات یک حکم قرار بگیرند .

اصل روایت :

امام رضا علیه السلام بعد از ذکر وقتهای نماز و علت آن این چنین میفرمایند :
اما برای نماز عصر وقتی مشهور مثل اوقات سایر نماز ها وجود ندارد و خداوند نماز عصر را بین ظهر و مغرب واجب کرد و بین نماز عشاء و صبح یا بین نماز صبح و ظهر آنرا واجب نکرد چرا که هیچ وقتی برای مردم راحت تر و سبک تر و آزادتر از این وقت وجود نداشت که راحتی و خوشایندی این وقت هم ضعیف را در بر میگیرد و هم قوی را .
علتش این است که مردم در اول روز مشغول به کار و تجارت و عامله و برآورده کردن نیازهای خود و بازکردن مغازه ها میشوند ، پس خداوند میخواست که آنها را از طلب معیشت و اصلاح امور دنیایشان باز ندارد و علاوه بر این همه انسانها توان بیدار شدن در شب را ندارند چرا که به شب و زمان آن نمیتوانند آگاه شوند اگر واجب میشد که بین نماز عشاء و صبح وقت نماز عصر باشد و توان این را نداشتند پس خداوند به آنها تخفیف داد و آنها را مکلف به این حکم نکرد و وقت نماز عصر را در بدترین اوقات قرار نداد ولی آن را در راحت ترین اوقات قرار داد همانگونه که خداوند در آیه 185 بقره میفرماید : خداوند برای شما آسانی میخواهد و خداوند برای شما سختی نمیخواهد .
ُیرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .((۲))
1 مستدرك‏الوسائل 3 121 9- باب أوقات الصلوات الخمس و جملة م
2 وسائل‏الشيعة 4 159 10- باب أوقات الصلوات الخمس و جملة
bisetareh حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
تعداد 2 كاربر از bisetareh بابت نوشتن اين پست تشكر كرده‌اند :
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 06:24AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts