بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > دين و دنيا

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Friday 13 February 2004   #1
مزدك بامداد
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
نشان مزدك بامداد
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2003
پاسخ‌ها: 1,011
اصل ماجراي غدير خم

اصل ماجراي غدير خم !!

غدير را بازبيني كنيم.
نخست به انگيزه ئ اينكار محمد بپردازيم، چه هيچ كاري ،
بدون مقدمه و دليل ، خودبخود در زماني معين رخ نميدهد.
حتي شنيديم كه بيشترينه ئ آيات هم شان نزول دارند. يعني
داستان و رخدادي بوده و بعنوان واكنش، اين آيه ها نازل شده.
بدين ترتيب، انگيزه ئ پديد آمدن رخداد غدير هم ،داستاني بوده
كه كمي پيش از آن رُخ داده و زمينه ئ غدير بوده است.

داستان از اين قرار است كه محمد در اواخر زندگي، علي را به
غزوه اي ( يا براي ماليات) در يمن ميفرستد و علي پيروزمندانه با غنايمي بسوي
مكه برميگردد ولي نرسيده به مكه لشكر را نگه داشته و غنايم را
در جايي تل كرده
و بر خلاف خوي و قاعده ئ عرب ، غنائم را
ميان آنان تقسيم نكرد و نگهباناني بر آن گماشت.
اصولاً عرب براي غنيمت جنگ ميكرد و نميشد
غنيمت را از دست عرب گرفت، چنانكه آنها براي
غنيمت حتي رودروي محمد ايستاده و عبايش را
بر سر عدواي غنيمت برداشتند ( يا بگرو گرفتند)

ايشان سپس به مكه رفت و به محمد در حج الوداع پيوست.
در اين حج بيش از ١٠٠٠٠٠ تن شركت داشتند كه در آن
محمد سخنراني گسترده اي كرد كه در تاريخ آمده است.
اما در اين سخنراني به جانشيني خودش اشاره اي نكرد، گرچه
اين واپسين فرصت او براي اينكار بود و بهترين مكان و زمان
بود، چرا كه بار ديگر امكان گردآوري اينهمه مسلمان نبود
.

پس از برگشتن به محل، علي ميبيند كه اموال غارتي را اعراب بين
خود تقسيم كرده اند و خشمگين شده، دستور ميدهد كه تمامي اين
اموال را از لشكريان بزور بازپس بگيند و حتي پوشاكي را كه مثلاً
عربي بتن داشته ، از تنش بيرون كشيدند .
اين رخداد و رفتار خشن و بي سياست علي، آن اعراب را بشدت ناخرسند
كرد و آنها بناي غر زدن و بد گفتن و دشنام دادن به علي را گذاردند
بطوريكه محمد كه با اين گروه همراه بود، نيز دشنام هاي ايندسته
را شنيد .
محمد بيم آنرا داشت كه اين ناخرسندي و دشنام،
تبديل به يك شورش يا جنگ داخلي شود.

از سويي ميدانيم كه محمد خود زيرك و سخنور بود و حتي زماني كه پس از
غزوه اي، قريش اموال غارتي را برداشتند و به انصار ( اهالي مدينه)
چيزي نرسيد و آنها ناخرسند شدند، در سخنراني زيركانه اي آنها را
گول زد و راضي كرد.
باز از سوي ديگر ميدانيم كه وابستگي خانوادگي و خويشي و هم قبيله
بودن ارزشي والا ميان عرب داشت.
همه ئ اين مقدمه ها و فاكتور هاي ياد شده سبب شد كه محمد ،
ميان علي ، پسر عموي خود و ناخرسندان عرب ميانجيگري بكند.
يادمان نرود كه پيامبر بدانگاه بالاي ٦٠ سال عمر داشت و و علي تازه
بالاي ٣٠ سال داشت
و جواني تند خوي بود.
اين بود كه همانجا ميان راه ، براي اينكه لشكريان و همراهان سخنان او
را بهتر بشنوند ، دستور ساختن جاي بلندي را ، گويا از هودج اشتران، داد
و سود بهمراه علي بر سر آن رفته و آن جمله ئ مشهور را گفت:
"هر كه را من هستمي مولي و دوست، ابن عم من علي مولاي اوست."
حال با دانستن علت و زمينه ئ غدير، به معني مولي بپردازيم.
مولي يك معني ويژه ندارد و حتي چند معني متضاد نيز دارد.
مثلاً هم معني برده و نوكر ميدهد هم معني سرور هم معني دوست
و دوستدار و ياور. تنها در جاي كاربرد است كه ميتوان دريافت كه نگرش
گوينده بكدام معني است.
مثلاً زماني كه ايرانيان را " موالي " ميناميدند، منظور تازي ها
همان " بردگان و نوكران " بود. يا زماني كه از مولانا جلال الدين بلخي
(مولوي) سخن ميگوييم، يعني آقاي ما جلال الدين ..
مثلاً در جنگي كه مسلمانان با كفار قريش داشتند، و پيش از جنگ ،
آنگونه كه رسم عرب بود ، با خواندين شعر و شعار سعي در تشجيع خود
و تضعيف دشمن داشتند، كفار ميگفتند : " لنا العزّي و لا عزّي لَكُم "
:يعني ما عزّي ozza را داريم و شما نداريد. ( عزّي بتي بوده در كعبه)
محمد گفت شما بر وزن آن بگوييد: " الله مولانا و لا مولي لَكُم "
:يعني الله ياور ماست و شما ياوري نداريد .
پس ميبينيم كه حتي اگر مولي بمعناي آقا و سرور هم باشد، از آن
معني فرمانده و حاكم ، امير بدست نميآيد . چرا كه مثلاً مولانا
جلال الدين صاحب دستور و حكم نبوده.
گذشته از اين محمد خود را هرگز حاكم و دستور دهنده نخواند و تنها
گفت كه اين قوانين و قواعد از جانب خدا هستند و من ، مانند يك نامه رسان
آنها را به شما ميرسانم و تبعيت كردن شما از آنها بدان دليل است كه
از سوي خدا هستند و نه از سوي شخص من.
شما هم اگر در اداره اي كار ميكنيد، از ماموري كه بخشنامه را به اداره
مياورد دستور نميگيريد بلكه از مديركُلّ يا وزير مربوطه دستور ميگيريد.
ديگر اينكه اگر محمد براستي قصد داشت كه علي را جانشين كند، از واژه اي
سود ميبرد كه معني روشن و يگانه داشته باشد و مثلاً از واژه هاي
امير و ولي و خليفه بهره ميجست. زيرا خود او سخنوري چيره دست و عالم به
معاني لغات بود و فرق آنها را از هم ميدانست.
از سوي ديگر بعيد است كه محمد ، علي را كه بي سياستي او از چشم محمد
پنهان نمانده بود، واز سوي ديگر بسيار جوان و ناپخته بود، بر سر اعراب
بگمارد و اسلام را بخطر بيندازد ، چه اسلام براي او از همه چيز بايد
مهمتر ميبود . ( چنانكه با آمدن علي بر سر كار بود كه
جنگهاي داخلي اعراب آغاز شد و خليفه شدن او اصلاً با يك كودتاي خونين
كه در آن عثمان، خليفه ئ مسلمين كشته و انگشتان همسرش كه ميخواست
جلوي شمشير را بگيرد بريده شد )
پس احتمال عقلي نزديك به يقين آنست كه منظور محمد اين بوده كه
بسادگي بگويد كه هركه مرا دوست ميدارد، باشد كه علي را نيز دوست بدارد.
يعني اعراب از براي خاطر دوستي محمد، ديگر به علي دشنام ندهند.

اين احتمال از آنجا تقويت ميشود كه محمد ابوبكر را بجاي خود پيشنماز
كرده و بدينسان او را ولي عهد خود نمود.
بازهم درستي اين قضيه از آنجا نيرو ميگيرد كه خود علي، در طول ٢٥ سال
هيچگاه در سخنان و نوشته هاي خود از اين واقعه بسود خود ياري نجست،

چه ميدانست كه زمينه و background اين ماجرا چه بوده و ربطي
به موضوع جانشيني نداشته است
.
گرچه اعراب هميشه با افتخار از رويداد هايي كه بسودشان بوده ياد ميكردند.
براي نمونه، خالد بن وليد، هر غلطي هم ميكرده، ميگفته، مرا پيامبر " سيف الله "
خوانده و شما نميتوانيد به من خُرده و ايراد بگيريد. ( در دادگاه ابوبكر )

------
بازهم تاريخ طبري اين گفته را تاييد ميكند در اينكه كمي پيش از مرگ محمد،
عباس به علي گفت كه اكنون پيش محمد در شو و بپرس كه خليفه ئ پس از تو كيست.
علي گفت من هرگز چنين كاري نميكنم، چه اگر او نام كس ديگري را ببرد،
خلافت براي هميشه از ما برود و اگر نپرسيده باشم و او نگفته باشد،
روزي باشد كه خلافت از آن ما شود.

-------
بازهم درستي اين برداشت از آنجا تقويت ميشود كه ابوبكر صديق كه در
زندگي خود هرگز دروغ نگفته و نيرنگي نزده بود، اگر ميدانست كه محمد
براستي علي را جانشين خود كرده، هرگز بر خلاف خواسته ئ محمد كاري نميكرد .
و بايد مطمئن بود كه اگر او آدمي دروغگو و نيرنگ باز بود، محمد
به او " صدّيق" نميگفت و يار غار و همراه خود نميكرد و دامادش نميشد.
( اگر محمد را دانا و عاقل بدانيد )
يعني اگر ابوبكر را دروغگو و غاصب بدانيم، در حسن انتخاب و داوري
و عقل و دانش و بصيرت و دور انديشي محمد شكّ كرده، و بسا آنرا نفي كرده ايم
و اگر نخستين مسلمان دروغگو بوده، پس واي بحال ديگران !

از سويي ميدانيم كه علي نام يك پسر خود را " ابوبكر " نهاد.
پس علي نميتوانسته نام دشمن خدا و دين و غاصب حكومت و " فدك"
را بر پسر خود نهاده باشد و گويا شيعيان خود كاسه ئ داغتر از آش
بوده اند و لعنتها به ابوبكر كرده اند !

اتفاقاً همين ابوبكر بود كه محمد بگاه بيماري او را
پيشنماز مسلمين كرد و حتي روزي كه خودش كمي
حالش خوب شده و به نماز آمد، ابوبكر خواست پشت
سر او نماز بخواند، محمد او را در كنار خود نگاه
داشت و اين بود كه پس از مرگ محمد هم بزرگان
عرب و اصحاب محمد همه جز دو سه تن با ابوبكر دست دادند
و حتي ابوبكر به علي گفت كه اگر ناخرسند است، او آماده
است كه كنار برود، امّا علي خود دريافت كه براي خلافت
هنوز جوان است و با ابوبكر بيعت كرد.
حتي در زمان پس از مرگ عمر، بزرگان از علي نظر خواستند
و او گفت كه براي خليفه شدن بايد زماني انديشه كند ولي
عثمان گفت كه آماده است بيدرنگ خليفه شود، اينستكه با عثمان بيعت شد.
( جالب اينكه، خود علي هم براي خود هيچ جانشيني ننهاد و
به كوفيان گفت كه خود دانند كه را ميگزينند)

-----
ديگر اينكه در قران از ابولهب و فرعون و ...و هر خشك و تري
سخن بميان آمده است، امّا از علي يا امامت و يا جانشيني محمد سخني
بميان نيامده است. اگر امامت يك اصل مهم دين بود، چرا در قران
حتي يك كلمه در باره ئ امامت معصومين يا امامت ارثي آل هاشم
سخني پيدا نميشود ؟ پس چگونه است كه " هيچ خشك و تري نيست
كه در قران نباشد " ، ولي امامت نباشد ؟
------
ديگر اينكه ما ايرانيان ، چون نظام فرمانروايي ارثي داشتيم، روش
شورايي آنزمان اعراب را قبول نداريم ، گرچه گفته شده كه
" .. ..شاورهم في الامر ....". و ميبينيم كه خلفاي راشدين بشيوه ئ
شورايي انتخاب شدند و آنجا گويا هنوز ضابطه حاكم بوده نه رابطه !.
ديگر اينكه امروزه همه ميدانند كه دانش و هوش و بصيرت و عقل،
١٠٠% ارثي نيستند و بسا كه پدر دانشمندي ، پسري ابله داشته باشد
يا بالعكس. مثلاً پدر ملا باقر مجلسي، بنام محمد تقي مجلسي، اگر درست
يادم باشد، خود به سلوك و عرفان نظري خوش داشت، و صاحب بينشي بود
اما پسرش خشك مغز از آب در آمد!.

--------------------
موليmeans: مالك، سرور و مهتر، بنده، آزاد كننده بنده، بنده آزاد شده، نعمت دهنده، خداوند، همسايه، هم پيمان، فرود آمده بر قومي و مقيم و ساكن در نزد آنها، دوستدار، عمو، عموزاده، خويشاوند!!


--------------------
حديثي در كتاب العمده در موضوع فضائل معصومين از انتشارات جامعه مدرسين قم اثر ابن بطريق حلي كه فكر مي كنم ذكر آن خالي از لطف نباشد .سلسله حديث به ابن عباس به نقل از بريده ختم مي شود .

حديث ۱۲۷ فصل ۱۴ ص ۹۷

/غزوت مع علي الي اليمن فرايت منه جفوه فلما قدمت علي رسول الله ذكرت عليا فتنقصته فرايت وجه رسول الله يتغير فقال يا بريده الست اولي بالمومنين من انفسهم قلت بلي يا رسول الله فقال من كنت ملاه فعلي مولاه /

جفوه = بدي . ستم جفا

تنقصت= بدي كسي را نزد كسي گفتن.شكوه


همانگونه كه در اين حديث با ماخذ شيعي ملاحظه مكنيد به صراحت موضوع غدير را به واقعه ماموريت امام علي به يمن و گله همراهان امام مي داند و اتفاقا بريده كه اين حديث را نقل مي كند خود از همراهان امام در يمن است
------------------
اما اين بريده اسلمي بر اساس كتاب رجال برقعي از شيعيان امام علي و از مهاجرين بوده است .

در ماخذ شيعي اين حديث بدين شكل در سه جا رويت مي شود كه در بحار جلد ۳۷ ص ۱۹۰ - ۲۱۹ بدان اشاره شده است . همچنين در تفسير قران امام حسن عسكري ص ۱۳۷ به ماجرا اشاره مي شود و سپس امام فضائل امام علي را بر ميشمارند البته به جمله من كنت مولاه....اشاره نميكنند
مزدك بامداد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 14 February 2004   #2
Scorpion
عضو ثابت
 
نشان Scorpion
 
تاريخ ثبت نام: Jun 2003
پاسخ‌ها: 2,213
ارسال پيام توسط Yahoo به Scorpion
بسمه تعالي

باسلام
در قضاوت بايد سخن موافقان و مخالفان هر دو مطالعه شود .
اين هم لينكي در جهت موافق:
http://www.ghadir.org/lib/TARIKH/index.html
ياحق
Scorpion حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 14 February 2004   #3
maham
فدايي رهبر
 
نشان maham
 
تاريخ ثبت نام: Apr 2003
مكان: پايتخت ميهن اسلامي
پاسخ‌ها: 345
آقاي مزدك شما مي خواهيد تاريخ بسازيد و تاريخ بيان نميكنيد . مي رويد كتاب تاريخ را خوانده از هرچه خوشتان بيايد در مي آوريد بدون اينكه مقدمه و موخره اش را بيان كنيد . و اصلا پيگيري كنيد ببينيد اين قسمت تاريخ مورد اختلاف هست يا نه و يا اين سخت موثق است يا خير از هرچه خوشتان بيايد چهارتا هم با آن اضافه مي كنيد و مي نويسيد والا تاريخ غدير اصلا اين نيست . آن جنگ كه حضرت علي در آن غنايم را تقسيم نكرد قبل از سال حجه الوداع بود . اين يك غلط بزرگ در بيان تاريخ كه خود نوعي تحريف است . در ضمن برو و مطالعه كن ببين چرا در آن جنگ غنايم تقسيم نشد . در ضمن حضرت علي غنايم را يكجا جمع نكردند بلكه از لشكر جدا شدند تا به حج پيامبر برسند و سفارش كردند كسي دست به غنايم نزند و هنگامي كه به حج رسيدند پيامبر سفارش كردند كه برگردند و به لشگر رسيدگي نمايند . پس هنگام پس گرفتن غنايم پيامبر آنجا نبودند . اين دو غلط . پيامبر پس از مراجعه به مدينه مسلمانان به ايشان شكايت كردند و حضرت پيامبر فرمودند علي در اجراي عدالت سختگير هستند و اين صفت علي را من دوست دارم . اين پاسخ مسلمانان شاكي بود و هرگز كسي در مسلمانان به حضرت علي دشنام نداد . تاريخ را آنطور كه هست بيان كن نه آنطور كه دوست داري باشد
در ضمن حضرت علي در حج سال آخر به عنوان جانشين معرفي شدند و اگر نظر پيامبر دوستي بود كه ديگر نيازي به بيعت نبود كه هم در غدير و هم در مدينه مسلمانان با حضرت علي بيعت كنند .
اين هم پاسخ مطلب مولي بقيه اش هم باشد بعد از اينكه اين اشكالات را جواب دادي
__________________
آمريکا شيطان بزرگ است
______________
جانبازان و برادر مين را دعا كنيد
maham حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 14 February 2004   #4
ناناز
دموکراسی از زن آغاز میشود
 
نشان ناناز
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2003
مكان: همين دوروبرا
پاسخ‌ها: 593
نقل قول:
گرچه اعراب هميشه با افتخار از رويداد هايي كه بسودشان بوده ياد ميكردند
آقاي مزدك آيا شما هم عربيد؟.
__________________
دور دستها را بايد ديد
عينك نزديك‌بين خود را بردار
مطمئن باش كه
چشمانت دوربين آفريده شده است

امتحان كن - مطمئن باش

.
ناناز حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Saturday 14 February 2004   #5
asheghe iran_p
پدرام
 
نشان asheghe iran_p
 
تاريخ ثبت نام: Nov 2002
مكان: اتاوا
پاسخ‌ها: 7,831
ارسال پيام توسط Yahoo به asheghe iran_p
آقايان و خانمها خواهش ميكنم آتيش را از اين داغتر نكنيد كه الان مزدك به پرستش آتش ميرود خواهش ميكنم براي انسانهايي كه خيلي زود نتيجه گيري ميكنند از چيزهايي را كه نميدانند حرف ميزنند بهتر است كه سخن گفته نشود بريم الان اينجا آتيش روشن ميشه و مزدك هم شروع ميكنه به پرستش
تا بعد.........
__________________
asheghe iran_p حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 15 February 2004   #6
محمدعلي
عضو ثابت
 
نشان محمدعلي
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2003
مكان: اصفهان
پاسخ‌ها: 165
سلام

آقاي مزدك !!!

مي شه بفرماييد چه چيزي را قبول داريد تا لااقل از اون در وارد بشيم .

دوستان آيا ما واقعا ادعاي شيعه بودن مولا علي فقط داريم ؟

اگر نتوانيم اثبات كنيم كه ....

ولي آقاي مزدك سوء استفاده نكن اگه در شبهه اندازي تبحر داري بگو چي را قبول داري ؟

در ضمن اين مزدك خان فكر كنم يكي از سايتهاي بهاييت را مي بينه ( بعدا معرفي ميكنم )
محمدعلي حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 15 February 2004   #7
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 39
پاسخ‌ها: 34,223
روزنوشته ها: 10
جناب مزدک لطف بفرمائید ابتداءا پاسخ دهید که چرا جاي پاسخ اين دوستمان در تالار " پاتوق " را خالي گذاشته ايد ... سپس موضوعي جديد در تالاري ديگر افتتاح كنيد ... واقعا مردم را هالو پنداشتن قباحت دارد و آخر آن جز خسران و شكست چيزي نمي تواند باشد !

صدها و هزارها حديث دال بر حقانيت ولايت علي عليه السلام وجود دارد كه بسياري از آنها در تالارهاي گفتمان ديگر به شما گوشزد شده است و باز هم وقيحانه اينجا موضوع تاسيس مي كنيد ؟

حاضرم سوگند ياد كنم كه شما جز تلف كردن وقت عده اي بچه مسلمان و يا گمراهي آن عده كه همت تحقيق را ندارند هيچ هدفي نداريد ! و اين هدف شيطانيتان شما را به همان شيطان ملحق خواه ساخت .

اين لينك تالار گفتمان كه ايشان در شبكه خوديشان با انصار و اعوانشان آن را مملو از اهانت ، هتاكي و بي منطقي ... و فرار از حقايق وارد شده در آن كرده اند :

http://www.goftman.com/forums/showth...0&pagenumber=1


اين هم لينك شبكه پاتوق كه پاسخ دوستمان را در آن سايت بي پاسخ گذاشته ايد :
http://www.paatogh.net/viewtopic.php?t=109


در ايران كليك هم يادم مي آيد بحث مفصلي در اين مورد جناب البرز / عرفان / زير زمين ... و ديگر دوستان با شما داشتند كه شما به همان سان كه در تالارهاي ديگر حرفي براي زدن نداشتيد ... مفلوك مانديد ... و دوستانتان نيز آثار آن را محض آبروي شما ( حذف كرده اند ) .

خدا نابود كند دشمنان ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام را !
__________________

آخرين ويرايش صبح ، Sunday 15 February 2004 در 07:23PM.
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Sunday 15 February 2004   #8
صبح
همانا صبح نزديك است
 
نشان صبح
 
تاريخ ثبت نام: Sep 2002
مكان: زمین خدا
سن: 39
پاسخ‌ها: 34,223
روزنوشته ها: 10
نقل قول:
دوستان آيا ما واقعا ادعاي شيعه بودن مولا علي فقط داريم ؟
سلام برادر عزيز

شيعه بودن مفهومي دور از دسترس نيست ... و سعي براي شيعه بودن وظيفه ما است . ما افتخار خواهيم كرد كه شيعه باشيم و براي آن تلاش مي كنيم

و سلام
__________________

آخرين ويرايش صبح ، Sunday 15 February 2004 در 07:28PM.
صبح حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 16 February 2004   #9
محمدعلي
عضو ثابت
 
نشان محمدعلي
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2003
مكان: اصفهان
پاسخ‌ها: 165
سلام

نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح


سلام برادر عزيز

شيعه بودن مفهومي دور از دسترس نيست ... و سعي براي شيعه بودن وظيفه ما است . ما افتخار خواهيم كرد كه شيعه باشيم و براي آن تلاش مي كنيم

و سلام
برادر عزيز
ما بايستي بتوانيم اعتقادات قلبي خودمان را براي اينچنين افراد اثبات كنيم .

آقاي مزدك ، سلمان رشدي كه آيات شيطاني را نوشت گفت كه از كجا تقليد كردم .
لطفا شما هم بگوييد ؟
جواب شما به ياري مولا علي آماده است ( با توجه به جوانان بزرگوار اين سايت مطمئن باشيد ) فقط من منتظر اين هستم كه شما جواب من را بدهيد . شما به چه اصولي اعتقاد داريد تا لااقل از آن طرف اثبات كرد ؟
محمدعلي حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Monday 16 February 2004   #10
محمدعلي
عضو ثابت
 
نشان محمدعلي
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2003
مكان: اصفهان
پاسخ‌ها: 165
سلام

نقل قول:
نوشته شده بوسيله مزدك بامداد
داستان از اين قرار است كه محمد در اواخر زندگي، علي را به
غزوه اي ( يا براي ماليات) در يمن ميفرستد و علي پيروزمندانه با غنايمي بسوي
مكه برميگردد ولي نرسيده به مكه لشكر را نگه داشته و غنايم را
در جايي تل كرده
و بر خلاف خوي و قاعده ئ عرب ، غنائم را
ميان آنان تقسيم نكرد و نگهباناني بر آن گماشت.
اصولاً عرب براي غنيمت جنگ ميكرد و نميشد
غنيمت را از دست عرب گرفت، چنانكه آنها براي
غنيمت حتي رودروي محمد ايستاده و عبايش را
بر سر عدواي غنيمت برداشتند ( يا بگرو گرفتند)

ايشان سپس به مكه رفت و به محمد در حج الوداع پيوست.
[/SIZE]
1 – متاسفانه مزدك نمي داند كه ذيحجه جزء ماههاي حرام اعراب است ، و طبق گفته ي مزدك اعراب به سنتهاي خودشان خيلي استوار هستند ، پس جنگي در كار نبوده .

2 – كمي تاريخ اسلام بخوان ، عزيز دلم نمي دوني غزوه يعني چه ؟

غزوه جنگهايي بود كه خود حضرت رسول در آنها شركت مي كردند .
براي آگاهي شما ( اگر خواستيد يك داستان ديگري بنويسيد ، به آن دسته جنگهايي كه در زمان پيامبر اكرم اتفاق مي افتاد و خودشان شركت نمي كردند (( سريه )) مي گويند . )

اما واقعه ي يمن :

ابتدا يك مثالي بزنم :
شخص ( الف ) در تهران سكونت دارد . در تهران جمعه ها نماز جمعه برگزار ميشود :

پس در نتيجه آقاي ( الف ) جمعه ها نماز جمعه مي رود .

نتيجه ي جالبي بود … نه !!!!
لابد گيج هم شديد …. نه !!!!
اين همان دليل منطقي شما براي واقعه ي يمن بود .

مزدك خان ،

پيامبر اكرم قبل از حجه الوداع ، اين جمله ي تاريخي را فرمودند :
من كنت مولاه فعلي مولاه .
يعني چي ؟

نقل قول:
نوشته شده بوسيله مزدك بامداد
/غزوت مع علي الي اليمن فرايت منه جفوه فلما قدمت علي رسول الله ذكرت عليا فتنقصته فرايت وجه رسول الله يتغير فقال يا بريده الست اولي بالمومنين من انفسهم قلت بلي يا رسول الله فقال من كنت ملاه فعلي مولاه /

[/SIZE]
اين صحبت قبل از غدير خم بوده .

سعيد بن جبير از ابن عباس از بريده نقل مي كند كه : با علي در جنگ يمن بودم لذا از او ناراحتي ديدم پس از بازگشت حضور پيامبر اكرم رسيدم و سخن از علي به ميان آوردم و بر او عيب گرفتم ، چهره ي رسول خدا تغيير كرده فرمود :

يا بريده الست اولي بالمومنين من انفسهم ؟
قلت بلي يا رسول الله
قال من كنت مولاه فعلي مولاه .

اي بريده ، آيا من اولي به مومنان از خودتان نيستم ؟ گفتم بلي يا رسول الله فرمود : هركس من مولاي او هستم علي مولاي اوست .

اين 5 سطر ابتدا انشاء الله تا بعد …..
محمدعلي حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 20 February 2004   #11
مزدك بامداد
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
نشان مزدك بامداد
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2003
پاسخ‌ها: 1,011
نقل قول:
نوشته شده بوسيله ناناز

آقاي مزدك آيا شما هم عربيد؟
.
نقل قول:
در ضمن اين مزدك خان فكر كنم يكي از سايتهاي بهاييت را مي بينه
نقل قول:
الان مزدك به پرستش آتش ميرود
نقل قول:
خدا نابود كند دشمنان ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام را !
!!
يكي از روشهاي سفسطه كه بسيار كاربرد دارد اينست :
پرداختن به خود سخنور، بجاي پرداختن به سخن !
يعني اينكه، زماني كه كساني احساس ميكنند كه از پاسخ دادن
به پرسشي ناتوانند، يا توانايي اظهار نظري سودمند و درخور
را ندارند، و كوتاه سخن، از رد يك سخن و استدلال ناتوانند،
خود " سخن" را رها كرده و به " شخص سخنگو " ميپردازند و تلاش
ميكنند كه با بستن او به يك كاتگوري ايدئولوژيك يا به يك گروه
و يا يك نژاد و غيره، ( انهم گروهي كه مورد اعتماد و پسند
تماشاچيان و حاضرين در بحث نيست ) ، اعتبار و باور پذير
بودن سخن او را به زير سؤال ببرند. در اينصورت، برخي
اشخاص حاضر در بحث، كه از هوش كم برخوردارند يا اين
گونه ترفند ها را نميشناسند، گول اين سفسطه گران را ميخورند.

زماني ممكن است يكي بگويد : " ذغال سياه است "
اگر باوي موافق نباشيم و سخنش را هم نتوانيم با
استدلال رد كنيم، مثلاً ميگوييم : گوينده " اصلاً آدم نيست"
يا " اين يارو كوره !" يا اين آدم " صهيونيست " است !
آيا پس نتيجه ميگيريم كه " ذغال سياه نيست " ؟
مزدك بامداد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 20 February 2004   #12
مزدك بامداد
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
نشان مزدك بامداد
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2003
پاسخ‌ها: 1,011
نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح
جناب مزدک لطف بفرمائید ابتداءا پاسخ دهید که چرا جاي پاسخ اين دوستمان در تالار " پاتوق " را خالي گذاشته ايد ... سپس موضوعي جديد در تالاري ديگر افتتاح كنيد ... واقعا مردم را هالو پنداشتن قباحت دارد و آخر آن جز خسران و شكست چيزي نمي تواند باشد !

صدها و هزارها حديث دال بر حقانيت ولايت علي عليه السلام وجود دارد كه بسياري از آنها در تالارهاي گفتمان ديگر به شما گوشزد شده است و باز هم وقيحانه اينجا موضوع تاسيس مي كنيد ؟
.....!
اينجا يك فاروم است و همه ئ هموندان اين سزا را دارند
كه يك تاپيك نو بزنند. تاپيك هاي بمراتب بيهوده تري زده شده
و شما ابداً ناراحت آنها نيستيد! بهرروي من شما را در جايگهي
نميبينم كه بتوانيد براي من تعيين تكليف كنيد كه آيا تاپيكي را درست
كنم يا نكنم و "وقيحانه " بودن اينكار هم تنها يك برداشت سوبژكتيو
و نظر شماست.
نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح
جناب مزدک ...
حاضرم سوگند ياد كنم كه شما جز تلف كردن وقت عده اي بچه مسلمان و يا گمراهي آن عده كه همت تحقيق را ندارند هيچ هدفي نداريد ! و اين هدف شيطانيتان شما را به همان شيطان ملحق خواه ساخت .
!
اين نقطه ئ نظر شماست، شايد نوشته هاي من كساني را
هم از گمراهي و سواري دادن به آخوند رهايي بخشد،
كسي چه ميداند. شايد گروهي سرانجام در يابند كه همه
دعوا بر سر " فرمانبرداري مردم از آنها ( آخوند ها)
و خمس و زكات و سهم امام !" دادن به اين مفت خوران است و بس !
نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح
جناب مزدک..اين هم لينك شبكه پاتوق كه پاسخ دوستمان را در آن سايت بي پاسخ گذاشته ايد :
http://www.paatogh.net/viewtopic.php?t=109
..!
پاسخ ايشان را هم بخاطر شما ! دادم، اگرچه ارزش
پاسخ نداشت و تنها چند سد سطر از سايت غدير !
كپي پيست كرده بود!
فزون بر اينكه آن سايت حتي كمتر از سايت شما
خواننده دارد و من بيش از ماهي يكبار آنجا سر نميزنم
و به اينجا هم تنها گاهي هفته اي يكبار سر ميزنم.

نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح
جناب مزدک--
در ايران كليك هم يادم مي آيد بحث مفصلي در اين مورد جناب البرز / عرفان / زير زمين ... و ديگر دوستان با شما داشتند كه شما به همان سان كه در تالارهاي ديگر حرفي براي زدن نداشتيد ... مفلوك مانديد ... و دوستانتان نيز آثار آن را محض آبروي شما ( حذف كرده اند ) .
!
خير، همه ئ پيام هاي من بجاي خود است و بيگمان شما بگاه search
مدت زماني كافي را تعيين نكرده بوديد ( مثلاً سال گذشته، سي روز گذشته )
نقل قول:
نوشته شده بوسيله صبح
جناب مزدک--
خدا نابود كند دشمنان ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام را !
مسلماً اگر خدايي بود و تراز فكري شما را داشت، اكنون
تنها سد ميليون شيعه زنده بودند كه همگي شبانه روز براي
طول عمر ولي فقيه دعاگو بودند! و بقيةالسيف! ديري بود كه
دچار مرگ و عذاب الهي شده بودند!
مزدك بامداد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 20 February 2004   #13
min
تا زنده ایم رزمنده ایم
 
نشان min
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2002
مكان: ايران اسلامي
سن: 51
پاسخ‌ها: 4,827
ارسال پيام توسط Yahoo به min
نقل قول:
نوشته شده بوسيله maham
آقاي مزدك شما مي خواهيد تاريخ بسازيد و تاريخ بيان نميكنيد . مي رويد كتاب تاريخ را خوانده از هرچه خوشتان بيايد در مي آوريد بدون اينكه مقدمه و موخره اش را بيان كنيد . و اصلا پيگيري كنيد ببينيد اين قسمت تاريخ مورد اختلاف هست يا نه و يا اين سخت موثق است يا خير از هرچه خوشتان بيايد چهارتا هم با آن اضافه مي كنيد و مي نويسيد والا تاريخ غدير اصلا اين نيست . آن جنگ كه حضرت علي در آن غنايم را تقسيم نكرد قبل از سال حجه الوداع بود . اين يك غلط بزرگ در بيان تاريخ كه خود نوعي تحريف است . در ضمن برو و مطالعه كن ببين چرا در آن جنگ غنايم تقسيم نشد . در ضمن حضرت علي غنايم را يكجا جمع نكردند بلكه از لشكر جدا شدند تا به حج پيامبر برسند و سفارش كردند كسي دست به غنايم نزند و هنگامي كه به حج رسيدند پيامبر سفارش كردند كه برگردند و به لشگر رسيدگي نمايند . پس هنگام پس گرفتن غنايم پيامبر آنجا نبودند . اين دو غلط . پيامبر پس از مراجعه به مدينه مسلمانان به ايشان شكايت كردند و حضرت پيامبر فرمودند علي در اجراي عدالت سختگير هستند و اين صفت علي را من دوست دارم . اين پاسخ مسلمانان شاكي بود و هرگز كسي در مسلمانان به حضرت علي دشنام نداد . تاريخ را آنطور كه هست بيان كن نه آنطور كه دوست داري باشد
در ضمن حضرت علي در حج سال آخر به عنوان جانشين معرفي شدند و اگر نظر پيامبر دوستي بود كه ديگر نيازي به بيعت نبود كه هم در غدير و هم در مدينه مسلمانان با حضرت علي بيعت كنند .
اين هم پاسخ مطلب مولي بقيه اش هم باشد بعد از اينكه اين اشكالات را جواب دادي
مزدك
اين جملات آقاي مهام را خوندي ؟
يك بار بخونش برات خوبه
__________________

رهسپاریم با ولایت تا شهادت
min حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 20 February 2004   #14
مزدك بامداد
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
نشان مزدك بامداد
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2003
پاسخ‌ها: 1,011
Re: سلام

نقل قول:
نوشته شده بوسيله محمدعلي

1 – متاسفانه مزدك نمي داند كه ذيحجه جزء ماههاي حرام اعراب است ، و طبق گفته ي مزدك اعراب به سنتهاي خودشان خيلي استوار هستند ، پس جنگي در كار نبوده .
..…..
اگر از دوستان مسلمان خود كه كمي تاريخ اسلام را ميدانند بپرسيد ،
ميدانيد كه مسلمانان در ماههاي حرام هم جنگ كرده اند و آياتي در
اين پيوند در قران هم هست
.

به ديگر پرسش ها در گاهي ديگر پاسخ ميدهم !
مزدك بامداد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
قديمي Friday 20 February 2004   #15
min
تا زنده ایم رزمنده ایم
 
نشان min
 
تاريخ ثبت نام: Jul 2002
مكان: ايران اسلامي
سن: 51
پاسخ‌ها: 4,827
ارسال پيام توسط Yahoo به min
نقل قول:
نوشته شده بوسيله min

مزدك
اين جملات آقاي مهام را خوندي ؟
يك بار بخونش برات خوبه
چي شد جواب اين را نداديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________

رهسپاریم با ولایت تا شهادت
min حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 11:04AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts