بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان

نکات

چی تو فکرته؟

[140]

جریان زندۀ تالارها
عبدالعلی69 به سرنگار به نیت سلامتی وظهور وفرج صاحب العصر والزمان صلوات پاسخ داد.
"
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم

یا علی


روزی سلطان محمّد خدابنده بر همسر خود خشم گرفت و در یک جلسه او را سه طلاقه کرد؛ ولی به دلیل علاقۀ بسیاری که به وی داشت, خیلی زود از کردارِ خویش پشیمان شد و به همین خاطر عالمان سنی را دعوت نمود و از آنان مشورت خواست. آنها گفتند: هیچ راهی وجود ندارد، مگر این که نخست فرد محلّل (فردی غیر از سلطان) با او ازدواج کند, سپس مجدداً سلطان میتواند با او ازدواج کند.
سلطان گفت: برای من پذیرشِ این امر، بسیار سخت است. آیا راه دیگری وجود ندارد؟ شما علما در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلافِ نظر دارید , فقط در همین یک مسئله همه باهم اتفاق نظر دارید؟! گفتند : بله.
در این هنگام یکی از مشاوران اجازۀ سخن خواست و اظهار داشت: جناب سلطان! در شهر علامه ای زندگی میکند که چنین طلاقی را باطل میداند، خوب است او را نیز احضار نموده و نظر او را جویا شوید.(منظورِ وی، علامه حلی بود.)

عالمان سنی بر آشفتند و گفتند: آن عالم، رافضی مذهب بوده و رافضیان, افرادی کم عقل و بی خِرَد میباشند و اصلا در شأنِ سلطان نیست که چنین فردی را به حضور بپذیرد.
سلطان گفت: به هر حال دیدن او خالی از فایده نیست و دستور داد علامه حلی را در محضر او احضار نمایند.
وقتی علامه وارد مجلس سلطان محمّد خدابنده شد, علمای مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز در آن جلسه حاضر بودند.
علامه بدون هیچ ترس و واهمه ای نعلینِ (کفش) خود را به دست گرفت و خطاب به همۀ حاضران سلام کرد و آنگاه یک راست به سمت سلطان رفت و در کنار او نشست. عالمان سنی رو به سلطان کرده و گفتند : دیدید؟ ما نگفتیم شیعیان, افرادی سبک سر و بی عقل میباشند؟! سلطان گفت: او عالِم است.
دربارۀ رفتار او از خودش سؤال کنید. آنها به علامه گفتند: چرا به سلطان سجده نکردی و آداب تشریفاتِ حضور را به جا نیاوردی؟ علامه گفت: رسولِ خدا از هر سلطانی برتر و بالاتر بود و کسی بر او سجده نکرد، بلکه فقط به آن حضرت سلام میکردند و خدای تعالی نیز فرموده است :

(چون داخل خانه ای شدید به یکدیگر سلام کنید، سلام و درودی که نزد خداوند مبارک و پاک است.)

از سوی دیگر به اتفاق ما و شما، سجده برای غیر خدا حرام است.
پرسیدند: چرا جسارت کردی و کنار سلطان نشستی؟ علامه پاسخ داد: چون جای دیگری برای نشستن نبود و از طرفی سلطان و غیرسلطان با یکدیگر مساوی اند و این جسارت به محضر سلطان نیست. پرسیدند: چرا کفش های خود را به داخل مجلس آوردی؟ آیا هیچ آدم عاقلی در محضرِ سلطان و چنین مجلسی این گونه رفتار میکند؟علامه گفت: ترسیدم حَنَفی ها کفش هایم را بدزدند همانگونه که ابوحنیفه، نعلینِ رسول اکرم را دزدید. علمای حنفیِ حاضر در آن مجلس برآشفتند و فریاد زدند : چرا دروغ میگویی؟ این تهمت است. ابوحنیفه کجا و زمان پیامبر کجا؟ ابوحنیفه صد سال پس از پیامبر تازه به دنیا آمد. علامه گفت: ببخشید اشتباه از من بود.
احتمالا شافعی , نعلینِ پیامبر را سرقت کرده است. این بار صدای شافعی ها درآمد که شافعی در روز مرگِ ابوحنیفه و دویست سال پس از شهادت پیامبر دیده به جهان گشوده است
علامه گفت: چه میدانم! شاید کار مالِک بوده است. علمای مالکی هم مثل حنفی ها و شافعی ها و به همان شیوه اعتراض کردند. علامه گفت:
پس فقط احمد بن حنبل میماند.قطعا سارق احمد بن حَنبل است. حنبلی ها هم برآشفتند و به اعتراض و انکار پرداختند.
در این لحظه علامه رو به سلطان کرد و گفت : جناب سلطان! ملاحظه کردید که اینان اقرار کردند هیچ یک از رؤسای این مذاهبِ چهارگانۀ اهل سنت در زمان حیات رسول خدا حاضر نبوده اند و حتی صحابۀ آن حضرت را هم ندیده اند...
سلطان گفت: آیا این حرف صحیح است؟ عالمان سنی گفتند: بله هیچ یک از این چهار نفری (که رئیس مذاهب اهل سنت میباشند), رسول خدا و صحابۀ آن حضرت را درک نکرده اند. آنگاه علامه گفت : ولی ما شیعیان , پیرو آن آقایی هستیم که به منزلۀ نَفس و جانِ رسول خدا بود و از کودکی در دامان پیامبر پرورش یافت و بارها و بارها از سوی آن حضرت به عنوان وصی و جانشین رسول خدا معرفی شد.
سلطان که متوجه حقانیت مذهب شیعه شده بود پرسید: نظر شیعه دربارۀ این طلاق چیست؟ علامه پرسدید: آیا جنابعالی طلاق را در سه مجلس و در محضر دو نفرِ عادل , جاری نموده اید؟ سلطان گفت: نه! علامه گفت: در این صورت طلاق باطل میباشد چون فاقد شرایط صحت است. آنگاه سلطان محمّد خدابنده به دست علامه شیعه شد و به حاکمان شهرهای تحت فرمانش نامه نوشت که از این پس با نام ائمۀ دوازدهگانه ی شیعه خطبه بخوانند و به نام ائمە ی اطهار, سکه ضرب کنند و نام آنان را بر در و دیوار مساجد و مشاهد مشرفه حک نمایند.

پیرامون غدیر دکتر علی هراتیان
"

7 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار یا علی پاسخ داد.
"
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن من عاداهم

یا علی


روزی سلطان محمّد خدابنده بر همسر خود خشم گرفت و در یک جلسه او را سه طلاقه کرد؛ ولی به دلیل علاقۀ بسیاری که به وی داشت, خیلی زود از کردارِ خویش پشیمان شد و به همین خاطر عالمان سنی را دعوت نمود و از آنان مشورت خواست. آنها گفتند: هیچ راهی وجود ندارد، مگر این که نخست فرد محلّل (فردی غیر از سلطان) با او ازدواج کند, سپس مجدداً سلطان میتواند با او ازدواج کند.
سلطان گفت: برای من پذیرشِ این امر، بسیار سخت است. آیا راه دیگری وجود ندارد؟ شما علما در بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلافِ نظر دارید , فقط در همین یک مسئله همه باهم اتفاق نظر دارید؟! گفتند : بله.
در این هنگام یکی از مشاوران اجازۀ سخن خواست و اظهار داشت: جناب سلطان! در شهر علامه ای زندگی میکند که چنین طلاقی را باطل میداند، خوب است او را نیز احضار نموده و نظر او را جویا شوید.(منظورِ وی، علامه حلی بود.)

عالمان سنی بر آشفتند و گفتند: آن عالم، رافضی مذهب بوده و رافضیان, افرادی کم عقل و بی خِرَد میباشند و اصلا در شأنِ سلطان نیست که چنین فردی را به حضور بپذیرد.
سلطان گفت: به هر حال دیدن او خالی از فایده نیست و دستور داد علامه حلی را در محضر او احضار نمایند.
وقتی علامه وارد مجلس سلطان محمّد خدابنده شد, علمای مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز در آن جلسه حاضر بودند.
علامه بدون هیچ ترس و واهمه ای نعلینِ (کفش) خود را به دست گرفت و خطاب به همۀ حاضران سلام کرد و آنگاه یک راست به سمت سلطان رفت و در کنار او نشست. عالمان سنی رو به سلطان کرده و گفتند : دیدید؟ ما نگفتیم شیعیان, افرادی سبک سر و بی عقل میباشند؟! سلطان گفت: او عالِم است.
دربارۀ رفتار او از خودش سؤال کنید. آنها به علامه گفتند: چرا به سلطان سجده نکردی و آداب تشریفاتِ حضور را به جا نیاوردی؟ علامه گفت: رسولِ خدا از هر سلطانی برتر و بالاتر بود و کسی بر او سجده نکرد، بلکه فقط به آن حضرت سلام میکردند و خدای تعالی نیز فرموده است :

(چون داخل خانه ای شدید به یکدیگر سلام کنید، سلام و درودی که نزد خداوند مبارک و پاک است.)

از سوی دیگر به اتفاق ما و شما، سجده برای غیر خدا حرام است.
پرسیدند: چرا جسارت کردی و کنار سلطان نشستی؟ علامه پاسخ داد: چون جای دیگری برای نشستن نبود و از طرفی سلطان و غیرسلطان با یکدیگر مساوی اند و این جسارت به محضر سلطان نیست. پرسیدند: چرا کفش های خود را به داخل مجلس آوردی؟ آیا هیچ آدم عاقلی در محضرِ سلطان و چنین مجلسی این گونه رفتار میکند؟علامه گفت: ترسیدم حَنَفی ها کفش هایم را بدزدند همانگونه که ابوحنیفه، نعلینِ رسول اکرم را دزدید. علمای حنفیِ حاضر در آن مجلس برآشفتند و فریاد زدند : چرا دروغ میگویی؟ این تهمت است. ابوحنیفه کجا و زمان پیامبر کجا؟ ابوحنیفه صد سال پس از پیامبر تازه به دنیا آمد. علامه گفت: ببخشید اشتباه از من بود.
احتمالا شافعی , نعلینِ پیامبر را سرقت کرده است. این بار صدای شافعی ها درآمد که شافعی در روز مرگِ ابوحنیفه و دویست سال پس از شهادت پیامبر دیده به جهان گشوده است
علامه گفت: چه میدانم! شاید کار مالِک بوده است. علمای مالکی هم مثل حنفی ها و شافعی ها و به همان شیوه اعتراض کردند. علامه گفت:
پس فقط احمد بن حنبل میماند.قطعا سارق احمد بن حَنبل است. حنبلی ها هم برآشفتند و به اعتراض و انکار پرداختند.
در این لحظه علامه رو به سلطان کرد و گفت : جناب سلطان! ملاحظه کردید که اینان اقرار کردند هیچ یک از رؤسای این مذاهبِ چهارگانۀ اهل سنت در زمان حیات رسول خدا حاضر نبوده اند و حتی صحابۀ آن حضرت را هم ندیده اند...
سلطان گفت: آیا این حرف صحیح است؟ عالمان سنی گفتند: بله هیچ یک از این چهار نفری (که رئیس مذاهب اهل سنت میباشند), رسول خدا و صحابۀ آن حضرت را درک نکرده اند. آنگاه علامه گفت : ولی ما شیعیان , پیرو آن آقایی هستیم که به منزلۀ نَفس و جانِ رسول خدا بود و از کودکی در دامان پیامبر پرورش یافت و بارها و بارها از سوی آن حضرت به عنوان وصی و جانشین رسول خدا معرفی شد.
سلطان که متوجه حقانیت مذهب شیعه شده بود پرسید: نظر شیعه دربارۀ این طلاق چیست؟ علامه پرسدید: آیا جنابعالی طلاق را در سه مجلس و در محضر دو نفرِ عادل , جاری نموده اید؟ سلطان گفت: نه! علامه گفت: در این صورت طلاق باطل میباشد چون فاقد شرایط صحت است. آنگاه سلطان محمّد خدابنده به دست علامه شیعه شد و به حاکمان شهرهای تحت فرمانش نامه نوشت که از این پس با نام ائمۀ دوازدهگانه ی شیعه خطبه بخوانند و به نام ائمە ی اطهار, سکه ضرب کنند و نام آنان را بر در و دیوار مساجد و مشاهد مشرفه حک نمایند.

پیرامون غدیر دکتر علی هراتیان
"

7 ساعت پيش

justbluem به سرنگار 20سوالی پاسخ داد.
" وسیله الکتریکیه؟ "

10 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط کنجکاو1 نوشته شده است نمايش نوشته
مگر آیه نیاوردم که زن ابراهیم اهل بیت ابراهیم است .شما که باسوادی فرق بین مونث و مذکررا که می دانی .

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿۷۳﴾هود-
گفتند آيا از كار خدا تعجب مى ‏كنى رحمت‏ خدا و بركات او بر شما خاندان [رسالت] باد بى‏ گمان او ستوده‏ اى بزرگوار است (۷۳)


هیچ انسانی مصون از خطا نیست حتی پیامبران اگر قرآن را خوانده باشی این را باید خوب فهمیده باشی
پست 452
http://www.iranclubs.org/forums/show...155542&page=31

نقل قول:

غانت هالک ملحد کافر بالله وبرسله وبکتابه بهائی شیطان پرست مابون زنیم و......مدعی پیامبری ورسالت وهدایت مردم...
نقل قول:
در اصل توسط hosyn نوشته شده است http://www.iranclubs.org/forums/imag...s/viewpost.gif
دوست گرامی، حاصل حرف شما این است که مانعی ندارد به جمعی که پیامبر در بین آنها هستند، خطاب با ضمیر جمع برای مردان شود، مثل آیه اهل البیت حضرت ابراهیم .

خوب! میپذیریم، حرفی که نیست، اما شما از جواب اشکال این آیه مورد بحث، طفره نروید ای دوست گرامی! چند بار تکرار کنم؟!

آیا من در آیه اهل البیت حضرت ابراهیم مشکلی داشتم؟ هرگز! مشکل در هفت آیه پشت سر هم سوره احزاب است!

اگر همین یک آیه تطهیر بود، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما حرف شما را میپذیرفتیم که چون در جمع زنان پیامبر خدا خود حضرت حضور داشتند و مخاطب اصلی اهل البیت بودند، از باب تشریف خطاب، ضمیر جمع برای مردان به کار میرفت.

اما مشکل این است که ما ۲۴ ضمیر داریم! شما باید روند ۲۴ ضمیر را حل کنید! آیا دوست شما نگفتند: (چرا زنان پيامبر بايد چنين كنند و چنان نكنند؟) و سپس پاسخ دادید: (چون : خداوند مي خواهد بدينوسيله آنها را از پليدي و گناه پاكسازي نمايد) آیا خداوند هنگام دستور دادن به اقامه نماز و ایتاء زکات، یاد پیامبر نبود، بلکه در عوض به زنان میگوید: از پیامبر خدا اطاعت کنید، چرا اطاعت کنید؟ تا پیامبر پاک شود؟!!!! حالا به یاد پیامبر افتاد؟!!! و جالب است که پس از قضیه تطهیر، دوباره خطاب جمع برای زنان میشود: آیات الهی را در خانه‌های خود یاد کنید، فقط وقت بردن رجس، پیامبر با آنها شریک میشوند؟! وقت اقامه نماز و ایتاء زکات و تلاوت آیات خدا، حضرت شریک آنها نیستند؟


پس بحث ما بر سر اینکه آیا میشود ضمیر جمع مردان برای اهل البیت آورد، نیست، بلکه بر سر وجود دو ضمیر ناهماهنگ در بین ۲۴ ضمیر است، و این را بیاد جواب دهید و تحلیل علمی و تفسیری کنید، روال طبیعی این بود که گفته شود: انما یرید الله لیذهب عنکنّ الرجس اهل البیت و یطهّرکنّ تطهیرا.

خلاصه سؤال: چرا در بین ۲۴ ضمیر جمع مخاطب برای زنان، دفعتا ضمیر ۲۱ و ۲۲ جمع برای مردان شده، و سپس ضمیر ۲۳ و ۲۴ دوباره جمع برای زنان شده؟
جواب علمی و دندان شکن غاتت بیچاره بدبخت بی سواد فراری
نقل قول:
در اصل توسط ghanet غانت هالک ملحد کافر بالله وبرسله وبکتابه بهائی شیطان پرست مابون زنیم و......مدعی پیامبری ورسالت وهدایت مردم... نوشته شده است http://www.iranclubs.org/forums/imag...s/viewpost.gif
من آنچه لازم بود بگویم گفتم و همگان دلایل خود را نوشتند، دیگر لزومی به ادامه این بحث نمی بینم.
"

10 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط کنجکاو1 نوشته شده است نمايش نوشته
من که ترجمه منهم را آوردم (ازآنان) شما نخواستی ببینید
خوب (ازآنان)
خوب بعدش "

11 ساعت پيش

کنجکاو1 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط عبدالعلی69 نوشته شده است نمايش نوشته
شما دستت پره پیداش کن
من که ترجمه منهم را آوردم (ازآنان) شما نخواستی ببینید "

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار زیارت غدیریه امام هادی علیه صلوات الله پاسخ داد.
"
وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ‏» «2»، ضَلَّ وَ اللَّهِ وَ أَضَلَّ مَنِ اتَّبَعَ سِوَاكَ، وَ عَنَدَ عَنِ الْحَقِ‏ «3» مَنْ عَادَاكَ.
اللَّهُمَّ سَمِعْنَا لِأَمْرِكَ، وَ أَطَعْنَا وَ اتَّبَعْنَا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، فَاهْدِنَا رَبَّنَا، وَ لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ الْهُدَى عَنْ طَاعَتِكَ، وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ لِأَنْعُمِكَ.
وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَزَلْ لِلْهَوَى مُخَالِفاً، وَ لِلتُّقَى مُحَالِفاً «4»، وَ عَلَى كَظْمِ الْغَيْظِ قَادِراً، وَ عَنِ النَّاسِ عَافِياً، وَ إِذَا عُصِيَ اللَّهُ سَاخِطاً، وَ إِذَا أُطِيعَ اللَّهُ‏
______________________________
(1) التّوبة: 111- 112.
(2) الأنعام: 153.
(3) عند عن الطّريق: مال.
(4) المحالفة: المؤاخاة.
المزار الكبير (لابن المشهدي)، ص: 267

رَاضِياً، وَ بِمَا عَهِدَ اللَّهُ إِلَيْكَ عَامِلًا «1»، رَاعِياً مَا اسْتُحْفِظْتَ، حَافِظاً مَا اسْتُودِعْتَ، مُبَلِّغاً مَا حُمِّلْتَ، مُنْتَظِراً مَا وُعِدْتَ.
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار غدیر مظلومی گم شده در تاریخ پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار ***خطبه نبی الله صلی الله علیه وآله وسلم در غدیر خم *** پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

کنجکاو1 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط علوی نوشته شده است نمايش نوشته
ملاک آیات الهی است و غیر از آن نیست .
خداوند در آیه می فرمایند وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
خداوند متعال مثل تو که بیسواد نیست فرق مذکر و مونث را نداند خداوند در آیه می فرمایند در خانه خود بمانید و بین مردم نیایید و جنگ راه نیاندازید و مسلمینی که رسول الله به سختی آنان را مسلمان کرده بود نکشید و در خانه بمانید و نماز بخوانید و .....

ضمایری که برای مذکر استفاده می شود و ضمایری که برای مونث استتفاده می شود را لطفا بگو ببینم بلدی ؟
دین خداوند وارث دارد و آن زنان ایشان نیستند .
به هر حال اين آيه شامل زنان پيامبر نمى‌شود زيرا:
آنها گاهى مرتكب گناه مى‌شدند. در سوره‌ى تحريم مى‌خوانيم: پيامبر رازى را به بعضى از همسرانش فرمودند و او امانت دارى نكرد و به ديگرى گفت. قرآن اين عمل را گناه ناميده، فرمود: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
عايشه كه همسر پيامبر بود، جنگ جمل را عليه حضرت على عليه السلام به راه انداخت و سپس پشيمان شد، با آنكه در اين جنگ عدّه بسيارى از مسلمانان كشته شدند .
عایشه پس با انجام گناهی که کرد جز این آیه قرار نمی گیرد .
نگفتی بجز آن افرادی که نام بردم چه کسی هنگام مباهله با رسول الله رفت حداقل از همسرانش بگو کدام یک رفتند ؟
مگر آیه نیاوردم که زن ابراهیم اهل بیت ابراهیم است .شما که باسوادی فرق بین مونث و مذکررا که می دانی .

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿۷۳﴾هود-
گفتند آيا از كار خدا تعجب مى ‏كنى رحمت‏ خدا و بركات او بر شما خاندان [رسالت] باد بى‏ گمان او ستوده‏ اى بزرگوار است (۷۳)


هیچ انسانی مصون از خطا نیست حتی پیامبران اگر قرآن را خوانده باشی این را باید خوب فهمیده باشی "

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار غدیر ابلاغ واعلان ولایت نه شروع ولایت ولی الله الأعظم پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار به نیت سلامتی وظهور وفرج صاحب العصر والزمان صلوات پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط کنجکاو1 نوشته شده است نمايش نوشته
درترجمه هایی که آوردی منهم چه معنی میدهد و کجای ترجمه های شماست ؟
شما دستت پره پیداش کن "

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار یا علی پاسخ داد.
"
فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار غدیر ؛بهشتیان رو به بهشت برد ، وجهنمیان رو به جهنم پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط عبدالعلی69 نوشته شده است نمايش نوشته
وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لا يَزيدُ الظَّالِمينَ إِلاَّ خَساراً

(82)سوره مبارکه إسراء (بنی اسرائیل )
وَ يَا مَنْ‏ هُوَ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ

فراز ۶۰ خطابه غدير ؛

مَعاشِرَ النّاسِ ، السّابِقونَ إلي مُبايَعَتِهِ و مُوالاتِهِ و التَّسليمِ عَلَيهِ بإمرَةِ المؤمِنينَ اولئِكَ هُمُ الفائِزونَ فی جَنّاتِ النَّعيمِ . مَعاشِرَ النّاسِ ، قولوا ما يَرضی اللهُ بِهِ عَنكُم مِنَ القَولِ ، فَإن تَكفُروا أنتُم و مَن فی الأرضِ جَميعاً فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيئاً . اللّهمَ اغفِر لِلمُؤمِنينَ بِما أدَّيتُ و أمَرتُ و اغضِب عَلَی الجاحِدينَ الكافرينَ ، وَ الحَمدُ لله رَبِّ العالَمينَ .

هان ای مردم ؛
سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر او با عنوان أمیرالمؤمنین رستگارانند ،
و در بھشت های پر نعمت خواهند بود .
هان ای مردم ،
آنچه خدا را خشنود میکند بگویید ، و اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ، خدا را زیانی نخواهد رسید .
خداوندا ، بیامرز ایمان آورندگان به آنچه را که اداء کرده و فرمان دادم و بر انکار کنندگان کافر خشم گیر . و الحمدللہ رب العالمین .

الْحَمْدُلِله الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلایَةِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلیِّ بنِ أَبِی طالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومیٖن عَلَیْهِمُ السَّلامُ

ویا من هو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
"

13 ساعت پيش

کنجکاو1 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط عبدالعلی69 نوشته شده است نمايش نوشته
سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه مکارم شیرازی
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و هنگامي كه خبري از پيروزي و شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق) آنرا شايع مي‏سازند، و اگر آنرا به پيامبر و پيشوايان (كه قدرت تشخيص كافي دارند) ارجاع كنند، از ريشه‏ هاي مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همگي، جز عده كمي، از شيطان پيروي ميكرديد. (۸۳)

سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه انصاریان
سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه خرمشاهی
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و چون به ايشان خبرى كه مايه آرامش يا نگرانى است برسد، آن را فاش مى‏سازند، حال آنكه اگر آن را به پيامبر و اولوالامر عرضه مى‏داشتند، آنگاه اهل استنباط ايشان، به [مصلحت‏] آن پى مى‏بردند، و اگر بخشش و رحمت الهى بر شما نبود، جز عده‏اى اندكشمار همه از شيطان پيروى مى‏كرديد (۸۳)


http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس [چون پیروزی و شکست] به آنان [که مردمی سست ایمان اند] رسد، [بدون بررسی در درستی و نادرستی اش] آن را منتشر می کنند، و [در صورتی که] اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان [که به سبب بینش و بصیرتْ دارای قدرت تشخیص و اهل تحقیق اند] ارجاع می دادند، درستی و نادرستی اش را در می یافتند؛ [چنانچه به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه می دادند و اگر نبود، از انتشارش منع می کردند] و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی، از شیطان پیروی می کردید. (۸۳)

سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه قمشه‌ای
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و (منافقان) چون امری به آنان برسد که باعث ایمنی یا ترس (مسلمین) است (و باید پنهان داشت) آن را منتشر می‌سازند، در صورتی که اگر آن را به رسول و به صاحبان حکم که از خودشان هستند گزارش می‌دادند همانا آنان که اهل بصیرتند در آن واقعه صلاح‌اندیشی می‌کردند. و اگر نه این بود که فضل خدا شامل حال شماست، همانا به جز اندکی همه شیطان را پیروی می‌کردید. (۸۳)
درترجمه هایی که آوردی منهم چه معنی میدهد و کجای ترجمه های شماست ؟ "

13 ساعت پيش

عبدالعلی69 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط کنجکاو1 نوشته شده است نمايش نوشته
خوبه که نگفتی معنی اشتباه است .

اگر به آیه توجه کنی آیه می گویداز ميان آنان كسانى‏ اند كه آن را دريابند یعنی همه آنها توانایی این کارا ندارند

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و چون خبرى [حاكى] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانى‏ اند كه [مى‏ توانند درست و نادرست] آن را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما جز [شمار] اندكى از شيطان پيروى میکرديد (۸۳)ترجمه فولادوند
سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه مکارم شیرازی
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و هنگامي كه خبري از پيروزي و شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق) آنرا شايع مي‏سازند، و اگر آنرا به پيامبر و پيشوايان (كه قدرت تشخيص كافي دارند) ارجاع كنند، از ريشه‏ هاي مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همگي، جز عده كمي، از شيطان پيروي ميكرديد. (۸۳)

سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه انصاریان
سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه خرمشاهی
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و چون به ايشان خبرى كه مايه آرامش يا نگرانى است برسد، آن را فاش مى‏سازند، حال آنكه اگر آن را به پيامبر و اولوالامر عرضه مى‏داشتند، آنگاه اهل استنباط ايشان، به [مصلحت‏] آن پى مى‏بردند، و اگر بخشش و رحمت الهى بر شما نبود، جز عده‏اى اندكشمار همه از شيطان پيروى مى‏كرديد (۸۳)


http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس [چون پیروزی و شکست] به آنان [که مردمی سست ایمان اند] رسد، [بدون بررسی در درستی و نادرستی اش] آن را منتشر می کنند، و [در صورتی که] اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان [که به سبب بینش و بصیرتْ دارای قدرت تشخیص و اهل تحقیق اند] ارجاع می دادند، درستی و نادرستی اش را در می یافتند؛ [چنانچه به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه می دادند و اگر نبود، از انتشارش منع می کردند] و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی، از شیطان پیروی می کردید. (۸۳)

سوره ۴: النساء - جزء ۵ - ترجمه قمشه‌ای
http://www.parsquran.com/images/book.png تغيير سوره و ترجمه
http://www.parsquran.com/images/soundF.png تلاوت
http://www.parsquran.com/images/magnF.pngجستجو


وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و (منافقان) چون امری به آنان برسد که باعث ایمنی یا ترس (مسلمین) است (و باید پنهان داشت) آن را منتشر می‌سازند، در صورتی که اگر آن را به رسول و به صاحبان حکم که از خودشان هستند گزارش می‌دادند همانا آنان که اهل بصیرتند در آن واقعه صلاح‌اندیشی می‌کردند. و اگر نه این بود که فضل خدا شامل حال شماست، همانا به جز اندکی همه شیطان را پیروی می‌کردید. (۸۳)

"

13 ساعت پيش

علوی به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط کنجکاو1 نوشته شده است نمايش نوشته
ببین ملاک آیات الهی است نه داستانی که شما نقل می کنید .

خداوند زنان را در آیه قرار دادند این مهم است نه داستان شما

شما هزار بار نیاز نیست بکویی یک بار بگو درزمان ما چگونه باید خبری را به اولی الامر ارجاع دهیم ؟

دوستتان که خیال خودش را راحت کرد وگفت


ولی نگفت چگونه جواب بگیریم ؟
ملاک آیات الهی است و غیر از آن نیست .
خداوند در آیه می فرمایند وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
خداوند متعال مثل تو که بیسواد نیست فرق مذکر و مونث را نداند خداوند در آیه می فرمایند در خانه خود بمانید و بین مردم نیایید و جنگ راه نیاندازید و مسلمینی که رسول الله به سختی آنان را مسلمان کرده بود نکشید و در خانه بمانید و نماز بخوانید و .....

ضمایری که برای مذکر استفاده می شود و ضمایری که برای مونث استتفاده می شود را لطفا بگو ببینم بلدی ؟
دین خداوند وارث دارد و آن زنان ایشان نیستند .
به هر حال اين آيه شامل زنان پيامبر نمى‌شود زيرا:
آنها گاهى مرتكب گناه مى‌شدند. در سوره‌ى تحريم مى‌خوانيم: پيامبر رازى را به بعضى از همسرانش فرمودند و او امانت دارى نكرد و به ديگرى گفت. قرآن اين عمل را گناه ناميده، فرمود: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما
عايشه كه همسر پيامبر بود، جنگ جمل را عليه حضرت على عليه السلام به راه انداخت و سپس پشيمان شد، با آنكه در اين جنگ عدّه بسيارى از مسلمانان كشته شدند .
عایشه پس با انجام گناهی که کرد جز این آیه قرار نمی گیرد .
نگفتی بجز آن افرادی که نام بردم چه کسی هنگام مباهله با رسول الله رفت حداقل از همسرانش بگو کدام یک رفتند ؟ "

14 ساعت پيش

کنجکاو1 به سرنگار انکار شرک پاسخ داد.
"
نقل قول:
در اصل توسط عبدالعلی69 نوشته شده است نمايش نوشته
خوب منهم رو ترجمه اش رو اوردی ؛بعدش؟
حالا چی میخای بگی ؟
خوبه که نگفتی معنی اشتباه است .

اگر به آیه توجه کنی آیه می گویداز ميان آنان كسانى‏ اند كه آن را دريابند یعنی همه آنها توانایی این کارا ندارند

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۳﴾
و چون خبرى [حاكى] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند قطعا از ميان آنان كسانى‏ اند كه [مى‏ توانند درست و نادرست] آن را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما جز [شمار] اندكى از شيطان پيروى میکرديد (۸۳)ترجمه فولادوند "

15 ساعت پيش


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 05:18AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
Live Feed provided by Forum Live Feed & User Wall v1.2.10 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.